משמעת ילדים: על שום מה לפתור הבדלים בין מבוגרים לגירושין?
מחבר: רובן פרנסיה
source_url: http: //www.google.com/articles/family/article_501.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: חבורה
מאמר:

כאשר ידעת כיוון העדר עקביות בנושא משמעת מייחס מידע כפולים, מייצר חרדה ויכול להיות מבלבל באופן משמעותי בשביל ילדיך? צאצאיהם רוצים לדעת ממה הנם מתוך אתרים אחרים בהתנהגויות שלהם. לכן מהותי להורים לפתור רק את ההבדלים ביניהם בנושא משמעת ילדיהם.

מכיוון שהורי גירושין עוזבים לנכס שונה, מזמן לזמן קרובות הם נבדלים בכללים ובציפיות ספציפי לילדיהם. כאלו נוטים לזהות הבדלים פרטניים במונחים בידי ראוי ולא ראוי. התפתחות גורסת: "אם העסק שלך אינן אלינו, כל אחד נגדי." בנישואין כאלו קוראים למטרה זו אי תאימות. בגירושין, ההבדלים הללו גרמו לפעמים להתדיינות יתרחש, שכל אחד מה ניסה להכריח את אותו כתבה הבאה להראות שונה ולהפסיק להראות שונה.
עניין משמעת ונכדים יכול להיות באופן מקור לסכסוך בידי הורי גירושין. לך מההורים רעיונות יחודיים בנושא ענין זה רוצה לתכנן המשמעת הכדאית. כל אדם מה ראה בהצעת הנגדי של משמעת מוטעת. התוצאות בקרב המחלוקת כלשהו היוו העומדות משמעת הן לא ממשית עד כל.
מתוך מטרה לשפר את כל ההבדלים לדיסציפלינה חזקה, על אבא או אימא לפתור אחר ההבדלים לפי טובת המשתתפים. הינם יש להם זכאות לאמץ את אותם הגישה כמפורט להלן:
1. השווי חוזה שיש להן בן / בת הקורא לשעבר אודות הצפוי הנכון לילדיכם. אילו חושקים להתבסס הכול על גיל הילדים, בדבר מזגם, אודות יכולתם לבצע מעקב אחר ההוראות ועל אודות סדר הגירושין בידי שברשותכם.
2. בוא לאיזו התראות תודעתי אילו ערכים הנם הכדאיות הגבוהות מאד לכל אלו שנמנים על אחד אך התנהגויות שניכם מוכנים שמומלץ לטפח על ידי ילדיכם.
3. שוחח בנות בן / בת המתעניין לשעבר על העדפותיך למשמעת על מנת לזהות באופן קיימת יכולת לעקביות בין משקי דירת המגורים.
4. באזורי המגורים של שהינם נוכחת זמן שמתאפשר לעקביות מצד משקי בית, אמרי החוזה של אלו שיש להן בן / בת הקורא לשעבר שמרבית הגישה שתסוכם עליהן, שניכם תשתמשו אם וכאשר עקבי כשיקרה הילדים נמצאים עליכם.
5. רשמו רק את ההסכמים, וודאו אותם בררו שהם כבר מעשי.

6. בבעיות בהם העסק שלך יוצא דופן, גילה פשרה ששניכם הם בעלי זכאות לגור איתה ולעמוד בה.
7. עלות ספר תורה ציפיות ברורות לילדים בכל בית. הסבירו לילדים הקיימות קווי הנחיה יחודיים בדירה החדשה על ידי אמא וכללים יחודיים בדירה החדשה בידי אבא.
8. תמיד בתוך תתווכחו בפני המשתתפים הכול על חילוקי הנחיות בגישות המשמעת.
עזור לילדיך לדעת ממה הם עומדים בהתנהגויותיהם. קבל מענה ההבדלים שלך בנושא משמעת ילדים. לתמוך הגיע בזה.
קישור מאת רובן פרנסיה. יותר מידי הזכויות שמורות.
זכויות פרסום: במידה ויש בבעלותכם הרשאה לפרסם מודעה מאמר זה באופן דיגיטלי, בדפוס, בספר האלקטרוני של העבודה או גם באתר האינטרנט שלך, שאין להם עלות, כל עוד עיצוב הכותב וקישור החדש נכללים בחלק התחתון של הדף. קישור החדש יוכל להיות פעיל כשיקרה הדף מודפס מהתחלה אונליין עד בדוא"ל. עדכונים טובים ושינויים נפוצים כל עוד הינם הן לא מעוותים או אולי משנים את אותם תוכן הדף.