עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized Automated_Defibrillator_and_Cost_Effectiveness

Automated_Defibrillator_and_Cost_Effectiveness

דפיברילטור אוטומטי וחסכוניות
מחברת: ז’קלין ס ‘דרבי
google.com/articles/health/article_1403.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:11
קטגוריה: סגנון
מאמר:

היו 2 מחקרים שנעשו בתחום שקשורים לדפיברילטור האוטומטי ולעלות-עלותו. ניסוי ההשתלה האוטומטי רב-מרכזי בדפיברילטור (MADIT) תשומת לב מחקר מתוך מטרה לנקוב הכול על זה. המחקר כמה זמן לוקח לכתוב ספר תורה נבחרים עם מחלה כלילית וטכיקרדיה חדרית אינם מתמשכת.

במטרה להתקין המתארת את יעילות בהוצאה על ידי הדפיברילטור האוטומטי, עקבו אחר החולים תמידי ושימושם בשירותים של הבריאות נלקח ברצינות. אלה כללו ביקורים בבתי אנשים אם רופאים, הליכי מחקרים עדכניים מעבדה, תרופות וכיוצא בזה ‘. כדי להתקין בדבר בעלות האפקטיבית, המחקר נוצר אקראי כנגד שימוש בדפיברילטורים וטיפולים בריאותיים קונבנציונליים אחרים.
יחסי העלות-יעילות המצטברים חושבו על ידי התייחסות בין מחיריהן של הנ"ל להישרדות המוגברת הקשורה לשימוש בדפיברילטור. ההישרדות הממוצעת בקרב קבוצת הדפיברילטור במשך 4 החיים נתפסה 3.66 עידנים בעוד 2.80 שנים רבות בשביל אנשים שטופלו בקונבנציונאלי.

ניתוחי רגישות הראו כי הרכב העלות-יעילות המצטבר יופחת לשווה חיוניות לעשרים ושלושה אלף דולר אמריקאי לשנת חיים שנחסכה באופן היו משתמשים בדפיברילטורים טרנסוונסיים במקום במכשירים אשר ישנים שישנים 2 שנים, שקיבלו ניתוח של חזה בשביל השתלה. המחקר הגיע למסקנה כי דפיברילטור לב מושתל זול על ידי עוזרות נבחרים בסיכון גבוה להפרעות קצב חדריות.
דפיברילטורים קרדיוורטרים מושתלים הנ"ל הראו גם שיפור בהישרדותם אצל אנשים בהפרעות לב אחרי לב אלו שיש להן שברים של פליטה נוחה. מתחלפות ידועה ביעילות ובעלות-עלות אצל אוכלוסיות שונות מאמיר אחר השאלה למה למצוא מטופלים שטיפול בשנת ICD עמיד לחומרי ריסוס אלו.
החוקרים העריכו את היתרון בידי רחב מחקרים עדכניים אבחון עד סמנים קליניים לזיהוי קליינטים בסיכון מצויין למוות לב פתאומי, אך עד ל כה איש מהם לא הוכיח מנבא מאוד. אינדיקטורים הללו מכילים בתוכם שבר פליטה, אלקטרוקרדיוגרפיה ממוצעת של אותות, אלטרנסים בידי גל T, השתנות קצב הלב, היענות לבר-קולטנים, טכיקרדיה חדרית הן לא ממושכת ובדיקות אלקטרופיזיולוגיות.
אפילו ש- ICD יכול שיהיה רענן יותר עבור חולים בסיכון גבוה למוות לבבי פתאומי; אם וכאשר אנשים בסיכון מעולה למוות לב פתאומי יש את גם הנם בסיכון גבוה למוות לבבי פתאומי, התועלת בידי ICD מותנה לשכור מוחלש.
ZZZZZZ