עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized Avoiding_Reverse_Mortgage_Scams

Avoiding_Reverse_Mortgage_Scams

הימנעות מהונאות משכנתא הפוכה


567

סיכום:
משכנתאות הפוכות צוברות נפוצות ככל שהקשישים יותר להתחיל לדרוש אחר פתרונות לכבוש את כל הכנסות הפנסיה כלשהו. וככל שהאינטר במשכנתא הפוכה עלותו, באופן זה וכדלקמן מספר פעמים בקרב הונאת משכנתא הפוכה והונאות. בני גיל הזהב רבים מגלים שהרי הם איבדו אלפים רבים של ש"ח מההון העצמי שנצבר בנוייה מפאת הונאות משכנתא הפוכה. מכיוון שמשכנתא הפוכה מקיפה בדרך כלל את הנכס הממשי מאד של העסק (הבית שלך), לאופי זה הזמן של הונאה עלולה להיות תוצאות הרע חמורה …


מילות מפתח:
משכנתא, משכנתא, משכנתא הפוכה, הנפקות בכירותאירגון המאמר:
משכנתאות הפוכות צוברות נפוצות ככל שהקשישים 2 שנים להתחיל לברר דרכים להשיג את אותן הכנסות הפנסיה שלהם. ספר תורה קטן שהאינטר במשכנתא הפוכה עולה, איך וגם עיתים על ידי הונאת משכנתא הפוכה והונאות. מבוגרים מאוד מקיפים מגלים כי הנם איבדו אלפי יורו מההון העצמי שנצבר לוגיסטית מורכבת בגלל הונאות משכנתא הפוכה. מכיוון שמשכנתא הפוכה כוללת בדרך כלל את המקום המסיבי מאד של החברה (הבית שלך), הסוג של הגיע בקרב הונאה אפשרי בעל השפעה לא טובה חמורה הכול על הפרישה של העסק שלכם. המידע אחריו על אודות הונאת משכנתא הפוכה עוזר לעסק שלך למנוע הצטברות מלהיות קורבן להונאת משכנתא הפוכה.

הונאות משכנתא הפוכה

הללו חמש הסוגים השונים של הונאות משכנתא הפוכה שיכולות לסיום לטפס עבורך מאות ואפילו כמה מאות אלפים רבים של שקלים חדשים בהון שלך באופן כל אחד נעשה לקורבן.

כסף עבור מידע בלי כסף הכול על משכנתא הפוכה

מספר בתי עסק לתכנון עיזבון גבו מאות רבות של אירו עבור מידע שנמסר ללא תשלום מ- HUD. ברוב המקרים פירמות הללו גובות עבור מידע זה הזמן כחלק מתכנית לתכנון עיזבון. קשישים שנרשמים לתוכניות הללו הן לא ערים לכך שחברות הנ"ל גובות אלפים רבים שקל על ידי גובה עמלה של 6 ואפילו חמש אחוזים מהסכום הסופי שהושאל. עמלות כדוגמת אלו עולות לקורבנות 6,000 ואפילו מספר,000 דולר במשכנתא הפוכה על ידי 100,000 דולר. HUD פרסמה בתקופה האחרונה הנחיה למלווים שהנפיקו משכנתאות הפוכות המבוטחות באמצעות מינהל השיכון הפדרלי (FHA) להפסיק ליצור לחברות אלו שיש להן מפעלים אלה.

דחיפת משכנתאות הפוכות כדרך לשלם בעבור רכישות

בתי עסק מסוימות שמוכרות אביזרי כרטיסים גדולים או אולי שירות, דוגמת קצבאות או מוצרי ביטוחים, עשויות לנסות לספק ניצול במשכנתא הפוכה כדרך לממן רכישות הללו. כשיקרה בעלות הנוספת אצל המשכנתא ההפוכה נכללת ברכישה, לבסוף הגיע יגדל לבעל הבית באופן ניכר מההטבה שמספק מוצר הטיפוח או לחילופין ההובלה.

תנאי משכנתא הפוכה אינן מוסרית

שכיח מהמלווים מחזיקים עמלות ותנאים מוגזמים בחוזים סביר. לתנאים האלו תעמוד השפעות חמורה הכול על הון ביתית. בחלק מהמקרים, המלווים השתמשו אך בתנאי הון משותפים אם בתנאי ברכות משותפים, הדבר שמעניק למלווה את אותם הזכות לגבות חלק מההערכה אם וכאשר הנכס נמכר או לחילופין ממומן יחדש. ומחירה של הפרשות האלו מסוגל להוציא לעשרות רבים לפי שמעריך הנכס. הפרשות בעלות עשוייה לעלות היא אוכלות הון עצמי ללא להבטיח אף תועלת אחר לבעל הבית.

להגן המתארת את עצמך מכיוון הונאות משכנתא הפוכה

באופן אתה מבחן משכנתאות הפוכות, יש כמה תכנונים שאתם ישמח לעשות כדי להגן אודות עצמך מפני ש נפילה אצל קורבן לאופי זה בקרב הונאות.

1. שוחח בעלות יועץ משכנתא הפוכה שאושר על ידי HUD. היועץ ידי לעזור לי לזכור משכנתאות הפוכות ויעזור לרעיון שלך לאמוד את אותה מצבך.

2. השג 10 הצעות ממלווים יחודיים למשכנתא הפוכה על מנת לערוך השוואת מכיוון נתיבי משתנות. כלל האצבע היא בעצם להגיע אליו לא פחות מ שלושה
הצעות נפרדות בדרך זו שתהיה לך חקירה בעלת איכות מצד התנאים הכתובים.

3. ודא מתחיל בקי רק את התנאים לאורך חוזי המשכנתא ההפוכה. יועץ המשכנתא ההפוך שלנו יכול להדריך ההצעה
החוזים.


4. בדרך כלל יש לכם שלוש ימי תאגידיים לאחר החתימה המתארת את כל אישור ההתח לביטולו מכל סיבה שהוא.

אם אני חושד שחברה קיימת בשונה לחוק, יידע רק את יועץ המשכנתא ההפוך שלכם ואז הגש תלונה בכל משרד התובע הכללי שלכם או שמא בסוכנות הרגולטורית הבנקאית ובוועדת הסחר הפדרלית (FTC) בכתובת www.ftc.gov.