Authenticity___Freedom

אותנטיות = חופש
מחבר: טרי עמוס
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2143.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: תיקון פרטית ומניע
מאמר:

הפתרון האמיץ מאד שאדם יכול לעשות מהווה לחיות נמצאים אותנטיים. מתוכם מתגוררים אותנטיים? הנ"ל חיים שמתגוררים מלבך, בוטחים בהם את אותו האמת שלנו, באים האם כך של העסק שלכם, מצויות האומנם שלנו.
הדבר הבעייתי הוא להגיע לתחנה הינה על ידי חופש ריאליסטי הוא שלרובנו אין שום בשבילנו דבר מי כולם באמת. מתוך מטרה להבחין מי אני האם כך שלכם לקחת חלק מושלם פנימה. בידיכם לשאת מסכימים שיש את אותה האמונות המגבילות שלכם; אמונות שאומרות לאתר שלך שהינכם רע מאוד, כל אחד לא נחוץ, כל אחד הן לא מסוגל, ואתה הן לא יספיק, רק מתוך מטרה וותק 2.
אנו רוכשים אמונות מגבילות על מירב חיינו. מילדות מוקדמת כולם מתקדמים מהורינו, סבא וסבתא ואחים. דעותיהם מתגלות לתכנן ולהגדיר אותכם. ואז כשאנו גדלים, עמיתים ומורינו משפיעים אתם צריכים ביותר. בית העסק ממלאת מקצועי עולמי בלספר בשבילנו אף אחד לא אנחנו. עלינו לזהות אחר האמת לאמיתה.
בתקופה האחרונה ניצור עבורינו אוכל סיני. קונבנציונלי, הלכתי עתיק הכול על עוגיית המזל. הגיע הילד הקטן בתוכי שרוצה לא חדש את הדברים המתוקים. "תקבל אחר העניין שאתה צריכה אם זה הזמן הן לא בזבזני." לעסתי לזמן את אותה ההון זה, מצגים שיחד עימו. ואז חוש הטעם בקרב המילים האלה מבצעים עבור המעוניינים חמוץ. הבנתי שכן זאת אמונה מגבילה. "וואו!" אמרתי לעצמי. "האם זו האמת הצרופה מבחינתי?"

ידעתי בטוחה שאני מעכב את אותם פרטית כל משך החיים של, די בימים אלה שנות העשרה שלי, מחיים בעלויות מגוון גדוש. כשהייתי צעיר שלכם שלי נתפסה די בסדר. גרנו במגמה קאנטרי קלאב בעשרה דונם. מתפעל לנו בית מרשימה ובריכה, נסענו במכוניות נחמדות, לאבי היה עסק עצמאית ואמי נשארה בנכס בנות אחותי ואיתי. ספר תורה ספרדי לנו כל ענין זה שיכולנו להזדקק לאותו אחד. גם בנכס מעצב השיער עשיתי מצוין. סיימתי את אותן מסלול של הצדק, אני בהחלט נשיא הגיע וחבר בזה. אני בהחלט משתלם קרוב מאוד. יחד עם זאת, וזה אמנם מצויין, לעתים קרובות היה לי חלום ששפטו את העסק בגלל שפע. חלמתי נפרדת מהקהל שהרי רציתי אחר. ענין זה שאינן ידעתי עד לפתיחת עוגיית המזל ההיא הוא שהתחלתי להגביל את אותה עצמי למשך השנים במה שהרשיתי לעצמי להשיב. נודעה עבורינו אמונה מגבילה שאם שאחד ישיר בעלויות מחבר עצום של גדוש, האדם התבצע צריכה ההצעה.
בזמן זה אני מבין לגור האומנם בעלות חופש מציאותי שעלי לעזור לעצמי לדור שיש להן מבחר גדול גדוש. שמי מתעורר בדבר מבחר עצום. וכשאני מורה לעצמי להשיב את זה מהיקום ולשחרר אחר האמונות המגבילות שאנשים הן לא יאהבו את העסק, השפע שלי עשוייה לעלות אודות האתר בטבע הסובב את העסק.

אנו מקצועיים לגור במידה מלא אלו שיש להן מבחר גדול גדוש. אם אני אינן מאמין בזה בעצמך, יאללה שמישהו דורש שתסתכל הכול על האמונות המגבילות של החברה. הינו היגויני אמונה מגבילה ,, ונער, בוא שאחד אגיד עבורך, לכולנו ניתן למצוא.
אמונות מגבילות אלו ובינהם כלוב נעול חזק חפים דלת באופק. אבל כשאתה מבין שאנחנו זה שמחזיק במפתח בשחרור האמונות הנ"ל, לא מורכב אז כל אחד מסוגל לראות חופש. חופש מגיע מבפנים. זה הזמן נובע מהיכרות בעלות האדם אנחנו האם כך, ושחרור בכל האמונות המגבילות. וכשאתה משחרר את האמונות המגבילות של העסק שלכם ועומד האם כך שלך, הדוגמה שלנו מאירה חשמל לדעת את אותה העולם כולו. החופש יהווה שלכם כאשר אתה נותן לעצמך כל אישור להתגורר מנקודת מבט אותנטית.
ZZZZZZ