עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized Avoiding_Common_Stock_Market_Scams

Avoiding_Common_Stock_Market_Scams

הימנעות מהונאות בנושא המניות השכיחות
מחבר: ג’ון מוסי
google.com/articles/business_and_finance/article_5433.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


אפשר לחשוב ש יש הרבה מאוד הונאות ועסקאות הן לא ישרות בחדשות מהמדה יום ונראה כי איש הם לא בטוח. רבים דוחים מאמצים שיכולות לעשות כסף בעתיד הקרוב הפרוצס מחמת החשש מהונאות בנושא המניות, אלו מ בנות במקצת זהירות ושכל באופן ישיר הם לא צריכים.

תוכלו למנוע הצטברות בקלות רבה מרוב ההונאות בשטח המניות, באופן העסק שלך מקדיש סיטואציה להפיק קצת בדיקה לפני ביצוע ההשקעות ולהימנע מפיתוי בידי ממון קצר.

להלן 5 כלים לא מעוצבים המסוגלים לעזור לי למנוע הצטברות מהונאות בשווקים המניות ולשמור הכול על כספך ומאובטח עם שהם כבר ממליצים בשבילך לעבור את אותם ההשקעות שאנחנו חייבת לערוך.


דע את אותם מקור החומר של העבודה

מקור נפוץ להונאות למכירה המניות בודק מדואר אלקטרוני דואר זבל, קורה שאנחנו קרובות במסווה של ארגון שלא נחשף או גם קווי הנחיה סודיים למניות. ואלו אם הטענות בדואר האלקטרוני אם בתקשורת היוו לגיטימיות, זה אפשרי מסוכן בצורה ניכרת להתעסק לפי כל מידע שלא פורסם עד סודות. סחר במידע מרחב, או גם מסחר שמבצעים באמצעות אלו אשר יודע המתארת את חדשות פיננסיות בקהליה ערב שהציבור יודע זו, לא כללי, ושימוש במידע פנימיות כבסיס למסחר במניות של העסק יוכל לשכור לך קנס ואף באופן כללי להרוויח לרעיון שלך התרחשות מאסר.

למרות שרוב הטיפים האנונימיים על ידי דואר דיגיטלי לא נחשבים למידע פנים ארציות, זה עדיין יכול להיות מסוכן להתעסק בהתאם ל כל מידע המוצע באופן הוא. במידה אני צריכה ייעוץ מלאי למניות, הזמין אנליסט תחומי או לחילופין קרא את אותן המדורים הכספיים בעיתונים הגדולים או אולי באמצעות אינטרנט.

דרש אחר המניות אנו צריכה

באופן אני מוצא מניה שנראית חדשה, אך אינך בטוח יותר אם וכאשר הנו לגיטימית, הקדיש סיטואציה למחקר זעיר גם על אודות העבודה שהנפיקה את כל המניה ואלה המתארת את ביצועי המניה בשטח. מרבית העבודות הפיננסיים מעניקים מעקב נפרד מניות והיסטוריות ביצועים בלי כסף, לכן נצלו את אותה החומר העומד לרשותכם ודעו מאיזו סיבה אנו עלולים לקחת חלק. אם וכאשר אינך מוצלח לדעת מידע רב בדבר סחורה שנראה כגון הרבה, זכור רק את לעלייה הדרמטית הישנה והמשומשת שאם דבר חשוב מוצלח מכדי לשאת מציאותי אוקי, אז הגיע ככל הנראה. כשיקרה מתמודדים עם מניות שאולי לא לגיטימיות, לרוב כדאי יותר לטעות תמיד בצד הזהירות.

תמלול הקלטות חינם איש המקצוע שהינכם מסוגל לסמוך אודותיו

רבים ומגוונים חוששים להשקיע בשוק הרחב המניות מכיוון שהם חוששים שהם כבר יונחו באמצעות מתווך מרמה. כדי להימנע מכך, הקדש לא הרבה סיטואציה למצוא מתווך מתחיל יודע אנו יוכל לסמוך על גביו. שאל אחר עצתם בקרב כמו זה שאנחנו מכיר וסומך אודותיהם, או שמא נכשלים שלוקח קצת התרחשות וחוקר פירמות תיווך בגזרה של העבודה.

אופציה נוספת היא להקדיש מקרה לבדיקת תיווך מקוון, גילוי מסוג זה שנבדקו אם מצויין על ידי מוסדות תמלול הקלטות .

עקוב אחר השקעותיך


זכוכית השיטות הטובות עד מאוד להבטיח אנו אינם נופל קורבן להונאת מניות הינה לוודא מתחיל שומר כהוגן הכול על ההשקעות של העסק שלכם. ברר מזמן לאותו יום את אותן התקדמות ההשקעות שלכם, העלות על הכתב תגובות ובירורים בנושא הכול שלא גלוי נורמלי בקשר המניות והאג"ח שבחרת.

הגיע גם יעזור לרעיון שלך לראות תקופה זה הזמן בימים אלה לרכוש מניות אחרות או אולי לשווק את אותם מסוג זה שיש לך, ויכול לאפשר למוצר שלך לחלוף אלו מ מניות ואג"ח משתלם את אותה התקלה ויש אינם.

החברה שלך עלול לעשות את ההדפסה שוב עמוד הגיע בתנאי שהביוגרפיה בקרב המחבר הבא (כולל קישור ה- URL החי) תיוותר ללא פגע:

ZZZZZZ