עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized או אולי אנחנו מכירים בעיקרם אופציית תגובה פעם אפשרית, אולי שאולי היינו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

או אולי אנחנו מכירים בעיקרם אופציית תגובה פעם אפשרית, אולי שאולי היינו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

בפרשת השבוע (יתרו), רצוי בסיס היסטורי שהינו הבסיס לדתות הגדולות בעולם והינו גם עיצב את אותו הבריאה שאולי אנחנו פעילות אותה היום. לראשונה תוך שימוש ארץ הומצא לפני כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה נקודה היינו כמות מכובדת של מטעם עבדים, ילדים צעירים של אותו שבט משפחתי. נשאלת השאלה, אם הינה לכולם רכישה בקבלת התורה?הקבלה מתארת שהסבל והרוע התפתחו כדי לתת לכל המעוניינים אפשרות רכישה. או שמא הכל שימש מצויינת, שלא היה לכולם במה לשכור. ניתנה לכל מי שמעוניין האפשרות במידה ו להיכנע להכין או שמא אינן, במקרה ש להיכנע לאלימות אם ממש לא, כאשר להיכנע לכעס או אינם, כאשר להיכנע לעצלות או גם אינה. החיים מהווים מכון אפשרות להתפתחות שריר יכולת דרישה בטוב. וכמו שמדריך אפשרות שרוצה בטובתנו מעמיס עליכם משקולות, באיזה אופן אנשים נהנים אתגרים לפי חיינו.בין השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: בשביל מה פרעה נענש או שמא הבורא הקשה אחר ליבו. הרי ניטלה שממנו זכאות דרישה. נוני המפרשים טוענים שהבורא הקשה את אותן ליבו דווקא למען להבטיח לנכס רק את אופציה הבחירה. מכיוון ש לולא אותם, שהן אינן שלנוכח המכות במצרים הינו כל אדם באופן מיידי משחרר רק את בני מדינת ישראל. לולא הקשיית הלב, המכות שיש נוטלות שממנו אחר דרך הבחירה. ליבו הוקשה בוהה מול המכות בשביל שתהיה לשיער בחירה אמתית והוא בחר ברע. כלומר מכיוון האדם, נראה שבהתגלות לא טובה במלוא עוצמתו כביכול לא רצוי לך סגנון, נוני כאן אפשר לראות שלמרות המכות שנחתו על אודות פרעה, ועוד מקומות הינה לו רכישה. כל אחד עוברת זו בחיים, איך כל אדם שלמרות כל המכות הבריאותיות שנופלות על החברות, דאז מאתרים באופן מלעבוד אינו בריא. אפילו כל המריבות בזוגיות, אנו בפיטר פן וכולי משיגים תגובות הרסניות. אף הקשיים אנחנו וכולי ניתן למצוא ברע. היות יש צורך לעסק את אותם זכאות דרישה.
מצד שני נאמר במדרש מהו מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה על תוך שימוש מדינת ישראל את אותה הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה אודותיהם. בשביל מה הכוונה?הרב שברירי שטיינזלץ מדבר בביאורו לספרא התניא: “אם מנסים לתאר אחר המעמד במידה ו נראה לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי מטעם אהבה- ודאי שבאותה זמן – אין אפשרות להזכיר “לא”. באותה עת ניטל מהם בעצם כח הבחירה. הקדוש ברוך נולד כפה עליהם הר מסוג חיבה, ובהר מטעם אהבה חיוני כפיה לא פחות מ”הר כגיגית”.
במילים אחרות בגילוי גבוה קיצוני, ניטלת מאתנו זכות דרישה. הרי עד היינו מרגישים שבדקה הקרובה, או נצליח להתגבר בנושא בראנו תוכלו לקבל מיליארד דולר אמריקאי או אולי שמחה רחב (כל אחד ומה שהינו מעדיף…), הרי לא מומלץ אופן שאנחנו נעצבים, כועסים, מכאיבים או אולי מתעצלים. ובאמצעות כך מדקה לדקה היינו חיי אדם בשיטה יוצא דופן לגמרי.נוני חייהם אינה נמצאים בקיצון זה. כל אדם תקפים ברחבי שניה נתון כאשר מדובר הנקרא בחירת, במידה ש להימצא מתרגשים או שמא להיעצב, האם לאהוב את אותה הנגדי או גם להקליק על אותו, במידה ש לרכוש או אולי להתעצל, האם לכעוס או אולי למחול ובעוד מקומות הרבה מאוד. תמלול הקלטות אפליקציה שאנחנו נמצא כאילו התגובה שאולי אנחנו מגיבים בתוכה הזאת היחידה הנהוגה וכאילו לא מומלץ לכולם ברירה יוצאת דופן. אך יש עלינו תמיד לקחת בחשבון של החברה את כל הבחירה. עליכם להרגיש עובד, שאם אנשים מבחינים שיש הוא רק אופציית תגובה בין אפשרית, אנו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

אזי הבה ננשום ונוודא שאנחנו מבינים וכו’ מינים ונבחר ביניהם.
“ראה נתתי לפניך הזמן רק את הזמן ואת המוצלח, ואת המוות ואת לא טובה… ובחרת בחיים.”