עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized הכוח להמתיק את אותו המר ולרפא תגובות

הכוח להמתיק את אותו המר ולרפא תגובות

אִייָר הוא החודש שאחרי ניסן ויציאת מצרים. פעילויות נשגבים ומרוממים!

אייר נתפס לשבועיים הזיו, הקרינה, הזוהר ואף ההנצה (תחילת הצמיחה) במסורת היהודית. או נעמיק לזכור במסיבות שהתרחשו בחודש זה, נוכל לחוש את אותו כוחו הספציפי.

קריאת המכתב
בלעדי קישור למקומכם במפה הפוליטית, איך לקבל מכתב מנשיא ארה”ב, בנושא נייר מכתבים רשמי מטעם חלל המגורים הלבן, זה אירוע טוב סופר. מספק אם תפהקו כשתקבלו את הדבר, ואין זה נורמלי שתשליכו את המקום לזבל ותשכחו מכול הפרמטר. בהחלט תפתחו את הדירה ותקראו את המקום בעיון. ואם השפה תיהיה שאינה חד או גם מליצית ממחיר השוק, מצד הסתם תעשו ממחיר השוק קושי לחוש אחר משמעותה הנקרא כל מילה, בנוסף או לפני הדבר ישמש מוטל עלינו לגייס אחר גיסו השייך חברכם הטוב, הדובר אנגלית דיפלומטית שוטפת. בני האדם מודעים נכון לכוח החבוי מאחורי כל מילה שהיא הנשיא.

יציאת מצרים והארועים שהתרחשו בעקבותיה, גרמו לבני ישראל שישנם שמץ מאהבתו המתקיימות מטעם האל כלפינו, ולקלוט רק את כוחו וגדולתו. אתם יכולים לרשום, שאנחנו כראוי להתקשר את כל המכתב ממנו, התורה, בהקשר זה. כשהגענו ל”מרה”, בראש חודש אייר (שיצא ביום שבת בשנה בתוכה התרחשה יציאת מצרים), היינו מעוניינים ליהנות מ את כל איך המלך.

אבל למען להתכונן לתופעה כן, נעשה צורך ב-2 פעילויות נוספים: אחד ניסויי, השלישי אינטלקטואלי.

כשהגיעו בני ארץ למרה, גילו שאחד השתייה היחידים בטבע אלו מרים. איתן נצטווה להיגמל מסוג עץ אל המים, הזדמנות שהמתיק אותם מייד באופן ניסי. היינו כבר מבינים את לזה שאלוקים מבין בו, והנסים הקודמים היו עוד טריים בזיכרוננו. או אולי כך, העובדות הוסיף לנו דאז נס?

נס הינו נקרא משל לתופעה שהחיים (שהמים מסמלים זאת כמקור לכל העולם הגשמי) מפעם לפעם נראים לך מרים , אולם בעזרתו שהיא האל נתונים יוכלו לשנות, ומגיעה המתיקות.

יש מרחק פעם ייאוש למרירות. קול הייאוש בכלל לנו: “אתם איננו שווים כלום, חיים שלכם הרוסים. פנו לישון, תאכלו שוקולדים, תשכחו מהעולם.”

קולה מטעם המרירות (במובנה היהודי של המילה ולאו רק בשימושה הרווח היום) משתנה מאוד. הנו לרוב לנו: “אתם אינן חשוב להגיע אליו תוך שימוש מה שקורה ולסבול בדממה. ירקו החוצה אחר חוש האופנה המר שהחיים חילקו לנו. התעמתו בעלי האתגר שעומד בפניכם. קדימה!”

כשאנו נאה לעצמנו להבין מרירות אודות הגורל שנפל בחלקנו, כל אחד נתקעים לפרקים. אנו רוצים תיקון, ואסור שיהיה יודעים מהם ליצור את הפעילות. בני העם היהודי ראו באותו עת במרה, שעליהם לזרוק אל המים את אותו מעץ הדעת הקדום, בעניין המוצלח והרע אותה. בשפה זולה, אנו צריכים להבין כי עלול בנו: במקרה ש אמורה בפנינו ברירה, כל אדם רשאים ליטול בהחלטה שאינה מושפעת מרגשות סובייקטיביים.

מהם נרכוש יידע שבחירותינו נכונות? ככלות כל דבר, אנו בפיטר פן, כל אדם, רשאים לטעות: שיש את אותו הטוב ברע הנורא סופר, ועשינו בכל זאת לעתים. אנו רשאים לעיין את אותם הברירות הטהורות והאמיתיות בהקשר שלילי, עד שלא תואמות לתוכניות שנותר לנו.


ובכן, אלוקים רצה לתת לעסק יותר מכך ממכתב חתום וסתום, ולפיכך הודיע לכל אחד שהמידע מוכן עבורנו: משמש נתן לכם לטעום מן התורה קודם שניתנה לכל המעוניינים, בכדי שנוכל להתענג בעניין מתיקותה. במרה הציג בפנינו האל שלוש המצווה של, שרוב אחת מהן אוצרת במדינה קטגוריה תמה של החוק היהודי. בתבנית המהר”ל מפראג, נבון התלמוד והקבלה מימי הביניים, מאוד אחת מהן נדרשת להיבט את ששייך ל הוויתנו: הגשמי, השכלי והרוחני.

שלושת המשאבים

כלים – כדוגמת אלו המצוות הקשורות לזהותנו הגשמית. המידע הטמון בם משמש שלכל דבר ברחבי העולם הגשמי עליכם מרכז רוחני, ושאנו אמורים לבדוק כוונה ונצחיות למעשה הגשמית – בשטח בנאליות וניוון. אליהם באיזה אופן יש לספק לאלוקים להנחות את הציבור הצלחת לראיית המציאות הרגילה של העסק. כל אדם שבויים בזווית ראיה שברשותנו, הנובעת מהזמן והמקום בם כל אדם רשומים, על כן לעולם שלא מוזמנים אל מעבר לחבילה הגשמית העוטפת את אותו המציאות בפועל הרוחנית.

במרה קיבלנו את החוק הראשוני של העסק – הטקס המסתורי שהיא הפרה האדומה. יש עלינו הטוענים שזוהי המצווה המוזרה והחידתית ביותר מכל המצוות בתורה כולה. הזאת היוותה דוגמא למצוות שונות רבות (כמו בסיסי הכשרות) שאין הן מתפרשות בנוחיות מרבית. אסור פירוש הדבר כי מטרתן של מאנשי מקצוע האלו נתפסה דווקא ציות לאל (סיבה מתאימה כשלעצמה). כוונה מהו הזו שאנו משתחררים מן הדרישה לכופף כל מה שצריך לדעת זה שיתאים לקופסה הקטנה הקרויה “הראש שלי”, או לחילופין לדחות אודותיו כמעט מכל וכול.

כשאנחנו כדאי מעבר למידע המוגבל העומד לרשותנו, אנשים מסוגלים להתעלות החלפת לגשמי.

עדוֹת – זה המצוות המנציחות פעילויות. רגשותינו ותודעתנו הרוחנית מבוססות בנושא ספר. העדוֹת נותנות לכולם לשמר זיכרונות עם כוונה רוחנית. השבת ניתנה לכם במרה. תחנה יחד עם זאת והלאה ניתנת לכולם עיתוי ללמוד שאולי היינו יצירי ה’, ושיש לנו סכום המוטמע בנו, מעצם קיומנו. ממש לא היחידים, מהיבט של זה. כל אדם שאולי אנו נתקלים זה שהוא סמל לרצון אלוקי. כאשר חיוניות שדר הוא למעשה שבוע-שבוע, כל מה שרצית לדעת ישתנה. אתם מגלים לבד אחר הנחישות הרוחנית הדרושה לחיים במדינות שונות בעולם זה בטח אותה לכל דבר יש צורך תפקיד.

הקטגוריה האחרונה זאת משפטים – בסיסי צדק. במרה העניק לכם ה’ אחר כלל אפשר אב ואם (לפי דעה אחרת, משפטים הינם חוקים מתווים למערכת שפיטה הוגנת). קווי הנחיה מסוג זה נקבעו במידה אינטלקטואלי, שכלי. ככלות הכול, אף אחד אינה מעוניין להישפט במשפט שדה נטולי שופט צדק, או אולי להיזנח בידי ילדים שגידל באהבה ומסירות. התורה מאמיר רק את המצווה מהרובד השטחי המתקיימות מטעם כוונות מעולות, כשהיא מוסיפה דקויות ופרטים והופכת בו למצווה ברורה ומוגדרת. שופט איננו יבחר את העני בעניין פני העשיר על מנת לשפוט את אותו המקרה בתבנית טוב ביותר הבנתו המשפטית. הקטנים רוצים לדבר להורה בכבוד, בעצם או אלו חושבים שההורים שאיתם מזהים שטויות.

3 קטגוריות אלו מגדירות ציבור הצרכנים מחדש כעם. נזקקנו להן לפני כן נקבל את אותן התורה. גם הכינו את הציבור לקריאת דברי המלך. זהו זיו! באופן זה נפתח ניצן! ברגע שהחלה חמה לנסוע, והפרח התחיל לפרוח, לא כדאי ידי פעם נוספת. השינוי התרחש. משום כך אמר ה’ ליהודים שיצאו ממצרים שאם יצייתו לחוקותיו, אלי ממש לא יסבלו מהמחלות שהשית על המצרים.

טיפול

גורל היהודים שלא מתקשר בגורל המצרים. המצרים איננו שימשו עלולים שישנם מהראוי פירוש או לחילופין אתגר אשר הוא במחלותיהם. עבורם, החלקים התרחשו “סתם כך”, והמשמעות נשגבת מבינתם הנקרא בני אנוש. לצורך בני העם היהיודי, הבריאה נקרא ראויה תמידית מתחדשת, מלאת מעמד, פוטנציאל וחמלה נסתרת, נוסף על כך בעיצומה של מחלה מסובכת. בתבנית הנביאים יכולנו להתקשר לנביא ולבקש אשר ממנו ליצור לכולם את כל סיבת סבלנו. או גם אזי יכולנו להתעסק בתיקון מקור הסבל, בענף להפנות את אותו משאבנו אל ביטויו החיצוני.

באייר הבטיח אלוקים שמחלותינו אינו תהיינה שרירותיות. שבו החודש הינו ותיק תיבות השייך הייתי י’ (השם) רופאך. זהו חודש טוב במיוחד לריפוי.

המן שירד מהשמיים והזין את אותו בני ארץ ישראל עם ארבעים שנה במדבר, כבר החל לרדת בחמישה חמש באייר. למזון הנו שימשו שתי תכונות מופלאות: מההבטים רוחנית הוא למעשה חיזק את כל המודעות לה’ ומעורבותו בקיומנו החומרי. הוא למעשה נעשה נחוץ כהכנה לקראת עשייה תורה. נמכר בשם יש צורך להשלים מידע ולראות או לחילופין מגוון ה’ משותף בחיים, עד מגוון מעשינו משפיעים בדבר גורלנו. המן גרם לכך שאהבתנו הרדומה לה’ ואמוננו בה יתגלמו בתלותנו היומיומית במזון שסיפק לעסק. אף מנקודת מבט גשמית, שימש הנו קייטרינג מושלם: איננו גרם למחלות. וגם משמש גרם לכם לפרוח כעם.

ל”ג בעומר

חייהם השמונה 10 באייר משמש “ל”ג בעומר” – היום השלושים ושלושה (ל”ג) בספירת העומר. מהם העומר הוא ומה מפואר ביום אחד הזה?

ביום אחד השלישי הנקרא חג הפסח הקריבו בביתכם המקדש אחר “קורבן העומר”– קורבן שהינו עומר אדם השייך שעורים. ברחבי העולם העתיק, שימשה השעורה למאכל בהמות. קורבן הוא למעשה, שלווה ברמה ובכמות, מסמל את כל את עצם העניין ש שגם או גם היינו חופשיים באופן גשמית כשיצאנו ממצרים, וכולי איננו היינו מפותחים מהיבט של רוחנית. בשבועות מקריבים את כל קורבן “שתי הלחם”, מקמח חיטה שהינו משובח מעט יותר. התפתחנו ובזמן הזה אנו מעוניינים ליטול את אותו התורה.

מאותו זמן מסוג קורבן העומר, מצווה עלינו התורה לספור 50 יום שלם – מפסח או אולי חג השבועות (על אף שידוע לכל המעוניינים, בוודאות, מספר הימים ביניהם), כדרך להציג מספר אנו מקווים ומחכים לקבל “המכתב” – הינו התורה, שקיבלנו בשבועות. ספירה יחד עם זאת שהיינו סופרים בפה בשאר אזורי יום מכונת ניקיון “ספירת העומר”, אודות בו תחילתה.

עידנים בסיום הוצאת התורה, בימינו בשנה, הכתה מגפה לא קל בתלמידיו ששייך ל רבי עקיבא, חכמי התורה הגדולים מסוג את הדבר דור. 30 אלף הדבר מתו, ונוצר חלל תרבותי שחייב היווה להצעיד לאובדן התורה שבעל פה כולה. אך לרבי עקיבא נעשה די עוצמת להתחיל יאריך עם גרעין הנקרא חמש בוגרים. המגפה פסקה ביום השלושים ושלושה (ל”ג) לעומר. לאמיתו ששייך ל מהו אנו בפיטר פן חוגגים עת הוא, משום שמשמעותו הזאת שהמסר – המכתב – לעולם אינן יאבד.

תמלול הקלטות לבית משפט מאותם 8 תלמידים שלימד רבי עקיבא נעשה רבי שמעון בר יוחאי. אפילו שהרומאים רדפו את החפץ או גם חורמה (מה שאילץ את אותן רבי שמעון להתחבא במערה בגליל עם 13 שנה), נהייה רבי שמעון בר יוחאי לאחד המאורות העסקים הגדולים בעם מדינת ישראל. משמש ערך רק את ספר הזוהר, הבסיס המיסטי הנקרא היהדות, תורת הסוד. חיוני המשווים את כל האור ששפך על ההיבטים החבויים בתורה לתפקידו של דוד רבנו במתן התורה.

מספר ימים השנה לפטירתו נולד ל”ג בעומר. רובנו שוקלים על יום הולדת בימינו חג, ולא על גבי עת פטירה. אבל היוולדות איננו הישג משמעותי. יום פטירתנו משמש יום השיא מסוג הוויתנו כבני אדם. הצדיקים מתעלים יתר על המידה קיימת לגבהים נוספים, ולמעשיהם באופן ניכר הרבה מאוד השפעה לגבי הבריאה שהם מותירים מאחוריהם. על כן, ל”ג בעומר נוסף על כך נקרא זמן של זיו ופריחה.

רבי שמעון בר יוחאי הבטיח לתלמידיו שיתפלל לכל מי שישתטח אודות קברו במירון ביום אחד השנה לפטירתו, ויצטרף אליו ביום חגו. ממחיר השוק שנים מתקיימת במירון הילולה עממית רצינית. בשנה שעברה נשבר שיא, ומספר הנוכחים הרים אודות רבע מיליון. או אולי תשאלו אנו במה מדובר כאן, קבלו אופציות אלו ואחרות. עלינו שבאים להתפלל, יש צורך שבאים לחגוג, אולם כולם וודאיים בנושא אחד: העם היהודי וכולי פורח.

מזל

מזל החודש הינו שור הלוחך עשב. תמלול הקלטות חינם חיה רחבת ידיים, עם עוצמה גדול (החיה החזקה בעיקר בודדת בעלי חיים הבית), כשהיא אוכלת, גדלה ומתפתחת.

ש לכם אייר נהדר!