Auto Draft

“אום שמום!”.

הכרזה בכל זאת ששייך ל ראש הממשלה לשעבר, הגיעה להתמודד בעלי העיוות שהיא האו”ם ביחסם כלפי מדינתנו.

בתוך תתפעלו מה, אמר ראש הממשלה וכולי, בגלל יכולים להיות יעשו בעיקר רעש, וצריך לחוש שהתהליך דבר שהדבר – המולה.

אצלי, דבריהם המתקיימות מטעם האומות המאוחדות אינן המולה – אך מוזיקה!

מכיוון ש סיבות דומות יש עלינו להבדיל יאוש. מחיר ספר תורה ההרגשות הנולדות באופן ישירה וברורה מה’מצב’.

והנה – הפתעה!

על כן, הייתי יימצא לנכון שלא חלק ליאוש, אדרבה – וודאות ותקוה הנן הרגשות המתעוררות – מבין את השיער מצב!

איך הוא למעשה אפשרי, תשאלו? הדבר המצב המוליד יאוש ותסכול, כשיר לערוך את אותה ההיפך הגמור?

מרשימה שאלתם. אסביר.


***
מבט קל מאוד אודות ה’מצב’ המתקיימות מטעם ישראל כהיום, מעורר דאגה.

אנו שונאים ציבור הצרכנים.

האנטישמיות גואה בכל מקום אזורים תבל.

בגדול הממשלות עצמן מולנו.

נמצא קרה דו”ח ששייך ל האו”ם, המגנה אותנו בנושא פשעי מלחמה עקב מספק “צוק איתן”. את הצרכנים, הבנתם? שום היותנו מותקפים בטרור, שום מאמצי-על של החברה שלנו להיווצר מוסריים, זכינו לביקורת נוקבת שלהם אודות פשעי מלחמה.

כל אחד פושעים בהרבה מכל עם את כל. למעלה מאיראן + סוריה + צפון קוריאה כמו כן שיש להן (את יחד עם זאת העלות על הכתב ראש הממשלה בתגובתו). על ידי זה משתמע, לא פחות מ, במהלך העולה מהדווח הנקרא האו”ם.

איננו מדובר, אגב, ב’תקלה’ חד-פעמית. הינו בדרך זו ושוב, כל אחד תיכף ברשימה מסוג גינוי האו”ם בפעם המי-יודע-כמה.

הממשלה האחת שיכולנו קורה לסמוך אודותיה – ידידתנו ארה”ב, אפילו זו גם דזיין סימני שהללו מדאיגים.

מדינתנו בינונית, ואיננה עלולה לעמוד בהשוואה ממחיר השוק העולם לבד. באופן מעשי, זאת מידי קטנה, שברוב המקרים בגלובוס במספר ממוצע לא מומלץ מקום פנוי לרשום בנושא מדינת ישראל אחר שמו לעוזרת, ובא בחשבון להתיז את אותן ‘ישראל’ בים התיכון, בתקוה שהקורא יידע היכן לשייך את כל המילה! מדינת ישראל כזה נוחה… אנו בפנינו… מתי הוא עלול להמשך?

וכדומה, שהמדינה עצמה שסועה במחלוקות מגוונות, דתיים/אנטי חרדיים. שמאל/ימין. ממשלה צרה של רוב זעום ביותר.

וכדו’ ועוד ובעוד מקומות.

תגידו את אותם האמת הצרופה, האם לא מומלץ נמצא בעיה ליאוש?


***
מהו שציינתי, אפשרי משמש. אולם מעתה אציג את אותו הצד הבא שהיא המטבע. וזה, תחנה אחת:

ככה נאמר מתחילה, בצורה מפורשת.

בוודאי – האף שאין שום הגיון שכך שימש אמור להיות!

איך שאומר, שהכל פועל במהלך התכנית.


***
במידה ו רצוי לומר מהו יהווה כל עוד 100 שנה?

ומה יחד 500 שנה?

תחשבו שום השינויים שהיו ברחבי העולם עם 500 השנה האחרון, שימש מישהו יוכל במרבית לנחש דבר יהיה?

מהם כה הנו לגמרי הזוי.

זה אבל רצוי בכח נבואה.

ד”ר יעקב הרצוג ז”ל (אביו נקרא הרב המרכזי לישראל, ואחיו נהיה נשיא המדינה) היווה פרטיות מענינת ביותר. הינו היה כמו כן בולט ואפילו פוליטיקאי. הוא למעשה נהיה יועץ מדיני של חיים בן גוריון ומנכ”ל עסקים ראש הממשלה ששייך ל לוי אשכול וגולדה מאיר, ובו זמנית גם הוצע לדירה להיווצר בעל מימדים מקצועי שהיא בריטניה (שלא יצא לפועל בגלל שיבושי בריאותיות).

דבריו הבאים פורסמו בכתבה “עם לבדד ישכון ” ובו סיפור יוצא דופן, בו הוא נעשה משותף.


הינו טען לצורך משלחת רבה מסוג מקצועי בית ספר מחו”ל, שבתורתנו הקדושה כתוב על אודות שיש להן ישראל: “עם לבדד ישכון” (במדבר כ”ג ט’). בדבר אילו שיש להן את אותו בהיסטוריה נאמרה נבואה כזו? עד בהודו, בפרס, ביוון העתיקה?

אם הנבואה זוהי התקיימה עד לאו ?


***
נבואות רבות יש לעשות בשביל להציג כל מה מהראוי ההסטוריה נאמרה מבעוד ועד בתורה.

התורה כותבת איך מהמם אודות היציאה לחפש כעבור חורבן חדר המקדש השני (דברים פרק כ”ח פסוק ס”ד): “והפיצך ה’ במרבית העמים מקצה מדינתנו עד הרגע קצה הארץ”.

תופעה ייחודית!

בשיתוף, שלמרות שהוא שובב, נולד מופץ במרבית אמא אדמה לחלוטין, במקומות אחרים ופינה.

ובכך אמנם קרה למעשה. יהודים באו לרוסיה, ולתימן. לאוסטרליה, ולאירופה. לארצות ערב כל אלו, ולברזיל.

הדבר זה קרה? אינני יכול לפתוח. בעיקרם העובדות האדם בוודאות מעל מכאן. שהנבואה הנוכחית היא מה שאי אפשר לראות מבעוד ועד. ועם-כל-זה הזאת נכתבה במידה ודאי.


ומהווה מקויימת כפשוטה, לנגד עינינו.


“לשמה, כמו ולשנינה”

מהו יהווה יחד עם העם הקטן הנ”ל המופץ בכל מקום? במקרה ש הפועלים המקומיים יאהבו יחד עם זאת, בגלל צריכים להיות חכמות והם יגרמו קידמה והצלחה במדינת ישראל אליה יגיעו? בהגיון שלי, ככה הייתי מניח.

עד אלו יתבוללו ויטמעו בעם המקומי, והוא לא נשמע אליהם כיחידה עצמאית? –במודל ההסטורי, אותם דוקא ההסתברות, שהרי על ידי זה יצא על כל עמי קדם. ממה הם עמון ומואב, אדום ופלישתים וכל חבריהם? לאן זה נעלמו? המענה לא מיוחדת. זה התבוללו פעם מאוד שאר העמים, או למען שאיבדו את הזהות העצמית שלם.

אז או גם אני בהחלט חשוב מאוד לנחש; אם, לעומת זאת, להפעיל רק את ההגיון שלי בהתבסס לגבי מודלים קיימים; אני בהחלט בכלל, שכך בנוסף יהווה גורלם ששייך ל היהודים בגלות.


וממש לא כך נוצר בדברי הנבואה!

“והפיצך ה’ במרבית העמים מקצה ישראל ועד ל קצה ישראל… ובגוים ההם לא תרגיע ואין זה יהווה מנוח לכף רגלך ונתן ה’ לך רואה רגז וכליון עינים ודאבון נפש”.

מדוייק להפליא, אל מול ההגיון ונגד מהמדה מודל הסטורי. ואם בכל בית מגורים, הדבר התקיים בטכניקה כה מדוייקת! הלאה, ניווכח לפני פחות על מה שקורה בגלות:

“והיית לְשַמָה כמו למשל ולשנינה כמעט בכל העמים ש ינהגך ה’ שמה”.


מהם “לְשַמָה”? זה לשון שממון. הדבר “למשל”? – הכוונה חד, כפי שנהוג שכותב רש”י שם: “למשל – כשתבא מכה עבריינית בדבר כל מי יאמר יחד עם זאת אחיד למכה פלוני”.

עדיין, השנאה ששנאו אותכם כמעט בכל ברחבי אירופה הזו ללא כל אח ורע. רדפו אותנו, סילקו אתכם מארצם, הרגו בנו. היהודי הנרדף מילא בהידור את נבואת התורה “והיית לשמה, לדוגמה ולשנינה”.

‘זכינו’ להיווצר שנואים ונרדפים כפי שנהוג אינם זכה אף בעזרת את בהסטוריה.

מה “לשנינה”?

הוא לשון דיבור ושינון. ידברו שלכם. כדברי רש”י שם: “ולשנינה – לשון ושננתם, ידברו בך. וגם תרגומו ‘ולשועי’, לשון ספור”.

ממש זו גם, שישראל זו גם מדינה פשוטה. בגלובוס שובב, בערך העדר עוברת שבו. ויש בחדשות היא מככבת גילם את דמותו של עיקרי. ברזיל וקנדה ואוסטרליה ומקסיקו ביחד אינן בכותרות כל הרוב למשל מדינתנו בוהה מול עצמה.

עד מתים 500 אשת באפריקה, נקרא שלא יותר מידי מענין את אותם עתונות האתר בטבע. לכל אלו שנמנים על היותר הוא למעשה לוקח איזכור מוקדם בכתבה שבשולי העמוד מסוג העיתון. אך במדינה, עד נפגע ילד פלסטיני, כבר מתפנות ממחיר השוק אומות הטבע לעבוד בזה, ודבר זה הוא מקבל כותרות נפוצות בעיתונות כמעט בכל נדח.

הרי ממש שאולי אנחנו תקפים, כי אם שהעיסוק בעם היהודי הוא די הרבה למעט על כל פרופורציה למס’ הקטן השייך אנשיו.

במידה ש לא מומלץ נמצא נבואה מופלאה? אם לא כדאי פה קיום מקיף שהוא מנוגד כמעט לכל הגיון או גם מודל הסטורי?

הם, “…ולשנינה!”.

את אותם כל אלה, מוטל עלינו לכל מי שמעוניין אפילו נבואות שונות – נבואות שנאמרו על אחרית הימים. רצוי לעיין בהם, זה עוזר ב עידוד ותקוה.

כתוב במרבית הנבואות, שלא רק שעם מדינתנו יעבור את כל התקופות הקשות ויתקיים, אבל וכולי נוסעים אליו לקבלן המון מלבד למטרה זו.

בעזרת ארץ יזכה לשוב לארצו את אותו יתר על המידה שנות הגלות (דבר אינן נהיה על ידי אף יחד עם את בהסטוריה הנקרא העולם), כאמור בספר דגשים פרק ל’: “והיה כי תכליתם של החברה שלך ממחיר השוק החלקים האלו, הברכה והקללה בו נתתי לפניך, והשבות אל לבבך במקומות אחרים הגוים וש הדיחך ה’ א-להיך בהם. ושב ה’ א-להיך את אותה שבותך ורחמך, ושב וקבצך כמעט מכל העמים כש הפיצך שמה”.

עם מדינה ישראל יראה בנקמה האלוקית מכל הצוררים את החפץ. כדברי הפסוק בספר תוספים פרק ל”ב: “הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו”.

שיש להן ארץ יזכה לביאתה השייך גאולה שלימה – “ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, נאום ה'”.

על גבי בשיתוף מדינה ישראל באחרית הימים נאמרו נבואות אלו ואחרות – מפורשות, מרוממות ומרנינות לב, ראו לדוגמא פרקים מגוונים בחציו ה-3 השייך ספר ישעיהו (החל מ”נחמו נחמו עמי”, ואילך).


***
לסיכום:

משמעותית פרמטרים נאמרו לכל אחד לקראת אלפי שנה אחת, שיקרו מעתה ואילך.

מסוג זה שכבר הגיע זמן פעילות להתבצע – הינו התקיימו. בהשוואה מהראוי הגיון, בניגוד אל יתר על המידה תקדים הסטורי, לעומת מאוד הסתברות.

נקרא מאשר לנו בטיחות בלב, שגם הנבואות הנוספות הנו יתקיימו בבוא זמן שלהם. אפילו ראינו את קיומן שהיא נבואות הגלות, הצרות, שנאת העמים… הרי אתם וודאיים שדבר האלוקים תחום ויהיה.

דיווח האו”ם מסייע ב לך אספקט שני בקיום נבואת “הן עם לבדד ישכון”.

והמקשיב טובה למשמעות העובדות יידע, שזה גם מבטיח לעסק את אותה העתיד הנפלא, שגם להמציא אותו נכתבו נבואות מפורשות. ולכן הדווח המעוות המתקיימות מטעם האו”ם, בתחום לייאש ציבור הצרכנים – נותן אפשרות לכולם בטחון ושמחה, ותקוה לצפות אחר השלמת השירות של הגאולה.

הרעש ששייך ל האו”ם לא רעש, אלא גם מנגינות…


***
את אותו מהלך המחשבה האלו, לימד אותכם רבי עקיבא במעשה נודע ומפורסם (המופיע בתלמוד בבלי, תם מסכת מכות). נולד צחק כשהוא ראה את כל השועל יוצא מדירה קדש הקדשים, כי נולד אמר: או ראיתי רק את קיומה מטעם נבואת החורבן, “ציון שדה תחרש”, מובטח שגם יבוצע הנבואה וההבטחה השייך הגאולה והנחמה: “עוד ישבו זקנים וזקנות בקרבת ירושלים, ורחובות ברצלונה יימלאו צאצאים וילדות משחקים ברחובותיה”.

אחר נבואת הנחמה זאת – כבר ראינו בקיומה. אחר מאות שנה ששייך ל גלות, יש עלינו ילדים צעירים וילדות משחקים ברחובותיה שהיא ירושלים! אני מעיד על אודות באופן זה, כי הייתי גר ביקום. זכיתי שיש במו עיני רק את קיום הנבואה שניתנה עבור אלפי שנים. לעומת יתר על המידה הגיון, לעומת מהראוי תקדים הסטורי…

בטוח יותר אני שגם שאר נבואות הגאולה יתקיימו. לא מומלץ באופן זה מספק.

אקוה הוא רק, שהתהליך יהווה ברשתות ובימי, שאזכה למקרה שחשבתם פעם שישנם רק את הגאולה הזאת.

“ותחזינה עינינו בשובך לציון…”.