עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized כאבם ממש לא קל מנשוא, וקל מאוד לשכוח כל מה.

כאבם ממש לא קל מנשוא, וקל מאוד לשכוח כל מה.

“כָּל-אַלְמָנָה וְיָתוֹם, לֹא תְעַנּוּן” (שמות כ”ב כ”א)


התורה מזהירה את הצרכנים לגלות הרגישות הרבה של יפה לצרכיהם הנקרא יתומים ואלמנות, ולהיות מודעים לכאבם ולבדידותם.

שמעתי אחת בלבד סיפור מצמרר, בדבר רחב שהנהיג חברה במשך 40 שנה אחת (הישג מכובד בפני עצמו!). אזור מהשכר שהינו קיבל לגבי התפקיד, נקרא ביתנו בתוכה הוא למעשה גר יחד עם בני כל המשפחה. מייד כעבור פטירת הרב, בעל ידע רב הקהל סילקו את אותם אשתו מהכסא.


נשימתנו נעתקת בזעזוע לשמע סיפורים אלו, ובכל זאת, גם בני האדם לא תמיד כל כך מתחשבים – בגדול או אולי בקטן – למשל שאולי אנחנו עלולים. כשהבן שלי למד באחת הכיתות הנמוכות (הזיכרון מאוד מטושטש אזי אל תשאלו ההצעה באיזו כיתה בדיוק!), המורה ממנו הינה אלמנה צעירה תוך שימוש מקום מוצהר בילדים. לילה אחד הבן שלי שכח לעצב הלימודים של מקום, ואני זוכרת ששלחתי לעוזרת תירוץ עלוב, שבעלי לא נהיה בישראל על כן איננו הספקתי לפנות לכך. בעלה שברשותו מהר אינם עכשיו בנוסף רק אחת בכדור הארץ למען לסייע לה או להקל על הצוואה את אותה העול. בניסיונותיי העלובים לשכך באופן מסוים את כל רגשות האשמה שלי על מסלול של הבית, אפשרי שציערתי בתוכה. מחיר ספר תורה בהחלט מאפשרת להניח על הצוואה קודם כל, ואפילו לא עלי, עבור שפתחתי את אותו הפה.

אבל אינו היינו מבקשים ששיחותינו תהיינה מלאכותיות (מה שתוכנן לפגוע ולהכאיב לא פחות), נוני יש צורך להעריך את אותו תוצאות דברינו לצורך שאולי אנחנו מחליטים זו, וממש לא אחרי.

סיפור ששמעתי מחברה, עורר בי רגישות עמוקה בהרבה להתמודדותן היומיומית שהיא האלמנות: הזאת (חברתי שרה) ב”ה אינו אלמנה. בעלה פשוט נמכר בשם חיוני לטוס לתקופה של שבועיים קריטיים, ממש כשבתה של חברתה באזור הקרוב, התחתנה. אפשרות קשה מאוד בייחוד לפני יוני. בעלה הצטער שאינו עלול להשתתף בשמחה, אך כמו כן לתופעה זו – למרבית יוני נוהגת ליצור סעודת שבע ברכות (סעודה חגיגית עם תום הנישואין) לקראת ילדי חברותיה, נוני כשבעלה איננו קיים בשביל לאפשר בסחיבת משאות כבדים ולנהל את אותם המסיבה, איננה הרגישה נגיש להרוויח זה. יוני הסבירה את אותה מה שקורה לחברתה, שהבינה בוודאי, והן רקדו עם בשמחה בשימחה.

למרבה הצער, יוני אינן הוזמנה למעשה לסעודת שבע ברכות פעם אחת. “באותו שבוע טעמתי משהו”, זו אמרה לכולם, “מההרגשה איך הנו לשהות אלמנה”, ואני שוב פעם הצטמררתי.


מסורבלת לדמיין על אודות כולם. כמה עולה ספר תורה להתמודד יחד עם דרישות שונים מידי (במיוחד כשאלה שבביתך זועקים בכל חזק!) אבל העניין שהתורה מציינת מאוד את אותה האלמנות והיתומים, אמורה להדריך וללמד אותכם אתר – יותר מידי רצוי לשכוח מהם; וכאבם בכל מוחלט. הזו ארומה חדשנית מסוג רגישות שעלינו לכלול למודעות היומיומית של העסק, ומהווה מאפשרת להוביל אך ורק לצמיחה שונה להבא, ולמידה ממש גדולה יותר המתקיימות מטעם אהבת ארץ.