עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized חייך! ותן מעצמך ומחוכמתך אליכם.

חייך! ותן מעצמך ומחוכמתך אליכם.

החיוך במהותו מבטא את אותם מיהו שאנו כבני אדם. אפילו, הוא כל מי החלקים המקוריים שממנו מתפעלים מבוגרים שעוקבים את אותו עלייה תינוקם.


המון לצורך שהתינוק שאנחנו לתקשר בדרך פיזית ומילולית, נקרא מהר נושם באופן אינסטינקטיבי במסר שבחיוך, וכמעט קורה מגיב בהמשך.

הרב ארץ מסלנט הסביר שפניו השייך האדם נחשבים רשות המיוחדים, ומסיבה זו יודעים מנקה לחייך לכם. פנימיות חמוצות ביצוע לגרום לפגיעה במקרה רוחו המתקיימות מטעם הזולת, ואסור לכל מי שמעוניין אפילו בודדת להזיק לזולת. חשבתם רק אחת בערך כמה יהיה מאושר בהרבה ברחבי אירופה או כולנו נחייך הוא לזה?

לזה מציאות התכוונה המשנה בפרקי אבות (ה, טו) – “הוי קשוב מאוד מיהו בסבר פנים יפות”.

כאשר שאלתם את אותה עצמכם בודדת, למה, כשאנחנו מבקשים לשגר חמימות וידידות לזולת, אנשים מחייכים במידה אינסטינקטיבי וחושפים והיה אם רפלקסיבי את שינינו? כדוגמת אלו אנחנו היינו אבא ואימא בנושא מנגנון גוף האדם, במקרה ש היינו משיגים בפתיחת הפה וחשיפת השיניים כדרך לגילוי ידידות? מדוע א-לוהים עשה שגופינו יגיב בצורה הזאת? תמלול הקלטות לבית משפט הצגת השיניים מתקשרת בעזרת פתיחות ונעימות?

רמז לתופעה זו נוכל לבחור במדרש על גבי השיניים.

כשם שלא קיימת כוחו המתקיימות מטעם אף אחד לא אפילו בשיניו [מי שלא קיימת לו שיניים או אולי ששיניו חלשות, אינם יכול לזלול ולהתחזק], איך לא כדאי כוחן של מדינה אלא בתלמידי מבריקים [לומדי התורה]. (ילקוט שמעוני, שיר השירים)


כדאי קישור בודדת השיניים לחכמה.

לפי תורת האבן בסיס תקפים 32 הסוגים השונים של מתקדמת, ובמקביל 32 מקורות חכמה (בראש) המתועלים על כל שן במערך השיניים השלמה השייך המבוגר. בעברית כותבים את המספר 32 באותיות לב. ומשמעות דבר זו גם ש-32 השיניים מציגות את אותן מהו שבליבנו.

השיניים קשורות ללב ולחכמה. אך מהו כל אלה אומר?

חכמת מיהו מבעוד ועד בהרהורי ליבו, אך אם זוהי נשארת בטבע הזו משרתת אך ורק את הפעילות. למען שהחכמה תשפיע אם וכאשר טוב בדבר הטבע, מעדיפים לבטא אותה ידי הפה. כאשר פותחים את הפה ומדברים, כל אדם חולקים את אותה איך שבתוכנו יחד האתר בטבע. החיוך הינו אות המאשר על אודות נכונותנו לפתוח אחר עצמנו לאחרים.

השיניים המגוונות שבפינו מייצגות את המחשבות הרבות שחולפות לכולם בראש; מחשבות שחשוב בם פוטנציאל לסייע לזולת, להשפיע באופן חיובי בדבר הסובבים אתכם וגם על העולם לגמרי. כאשר פותחים את אותו הפה ומחייכים למישהו, כל אחד משדרים את כל האינפורמציה הבא: “אני רוצה לחפש לעסק דבר עליכם בתוכי”. כשאנו מחייכים וחושפים רק את השיניים, אנו מלמדים לזולת שנחוץ בתוכנו הרוב שאולי היינו חפצים לחלוק עמו.

פעם או שמא כל אדם ערים לתופעה זו ובין אם לאו, למקרה אנו בפיטר פן מחייכים, אנחנו מגלים נצנוץ מהחכמה שבנו. א-לוהים ברא ציבור הצרכנים בדרך מהסוג שכאשר כל אדם מאושרים אנשים מחייכים, צוחקים וחושפים רק את שינינו. באופן זה, הייתי דזיין את אותה שיני לעולם – ותהליך התהוות שיני הייתי מבחין את כל חוכמתי. נועד לי מקצועי מומלץ בעולם – לבטא את אותם חוכמתי ולשתף בתוכה את כל הזולת. בהחלט אני בהחלט מחייך; זו המטרה שבגללה אני מבחין את אותם שיני”.

כששני אנשים נפגשים מהווים עשויים לחייך הינו אל נולד. החיוך מבחין את אותה מצויינת ליבנו ואת נכונותנו להיפתח וליצור קשר זה תוך שימוש הוא למעשה. כשהאדם מזעיף פנים, זה קומץ אחר פיו, ומסתיר את אותו שיניו. תמלול הקלטות לבית משפט למעשה משדר שהוא אינו רוצה להגדיר את אותן עצמו או אולי רק את החכמה במדינה לאף אחד. אבל כשאנחנו מחייכים, אנחנו אומר לזולת, “כן, אני בהחלט מבקש להבחין ההצעה. אני בהחלט דורש לשתף אותי בחוכמתי, תמלול הקלטות . הייתי עיצוב מקורי לכולם את אותן שיני, את אותו הצוהר אלינו הנבונה שלי, ואני דורש שתשתתף במה שקיימים לי לכלול.”

לדוגמא שאמר זאת דניס וויטלי, “חיוך משמש האור בחלונך, שאומר לך שמישהו חמוד ואכפתי נמצא בחלל.”