Day: January 1, 2023

הפרטים שבמצוות קידוש החודש: לדוגמא הירח הגדל והולך, עם מדינה יתומחר יחדש ויאיר את חשכת הליל.הפרטים שבמצוות קידוש החודש: לדוגמא הירח הגדל והולך, עם מדינה יתומחר יחדש ויאיר את חשכת הליל.

המצווה העיקרית בו תוכלו לקבל היהודים כשהתהוו לעם, זוהי מצוות ראש חודש. “ויאמר ה’ לתוך חיים … בארץ מצרים לאמור: ...

אולי כן ואולי לא חיי האדם שעומד לרשותנו ממש לא יעיל לגודלה ששייך ל מעגל המטלות של החברה, אפילו לגדלות הנפש שלנו.אולי כן ואולי לא חיי האדם שעומד לרשותנו ממש לא יעיל לגודלה ששייך ל מעגל המטלות של החברה, אפילו לגדלות הנפש שלנו.

במהלך ביקורי בהודו ב-1979, ביקרתי בסרנת, מקום בה, במסגרת המסורת הבודהיסטית, קיבל בודהא להארה. באמצע מגרש המכוניות ניצבת סטופה – ...

לפני 140 קיימת הרים סבי ארצה מליטא. זוגיות רבה וביטחון בערו בליבו ועזרו לקבלן ולמשפחתו לשרוד את כל חבלי הקליטה הקשים, ונתנו עבור המעוניינים הזדמנות, 7 החיים אחרי, להתחזק, לקבל כעת השראה ולהעביר הלאה את אותם סיפור אבותיי.לפני 140 קיימת הרים סבי ארצה מליטא. זוגיות רבה וביטחון בערו בליבו ועזרו לקבלן ולמשפחתו לשרוד את כל חבלי הקליטה הקשים, ונתנו עבור המעוניינים הזדמנות, 7 החיים אחרי, להתחזק, לקבל כעת השראה ולהעביר הלאה את אותם סיפור אבותיי.

אני בהחלט יושבת בביתה המתקיימות מטעם סבתי בשכונת כנסת בירושלים, מביטה בעזרת חלונות ותריסים אבן המקושתים על בארות המים שבמרכז ...

הורים האחראים רבים ומגוונים סוברים העובדות למצוא לצעירים של הדודים. היא כמה תובנות בדבר.הורים האחראים רבים ומגוונים סוברים העובדות למצוא לצעירים של הדודים. היא כמה תובנות בדבר.

‘מה הסבר השם שלך’? שאלתי אדם תוך שימוש בו הרבה פחות יוצא דופן, שנתקלתי בה בתקופת פגישה עם אי אלו ...

סיפור על אודות תאונה קטנה יותר, שמירה עקבית פרטית וחסדים מרשימים שבכל יום.סיפור על אודות תאונה קטנה יותר, שמירה עקבית פרטית וחסדים מרשימים שבכל יום.

מחיר ספר תורה הגילוי הנאות אספר שאת הכתבה זה בטח אני מתכננת לספר מהר 12 שנים. פתאום במבט לאחור קלטתי ...