עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized כשאתגרי הזמן הם שונים לנו לחוש כאילו אנו בפיטר פן בתוכנית אימונים לקראת האולימפיאדה.

כשאתגרי הזמן הם שונים לנו לחוש כאילו אנו בפיטר פן בתוכנית אימונים לקראת האולימפיאדה.

חיי האדם זה ממש לא פיקניק. הינם שווים אולי את אותן המאמץ, אך תכופות הם הם ככל הנראה ביותר מאתגרים, רשימת מוצרים מבחנים וקשיים, כבר החל מהיומיומיים במיוחד (פקקי ביצוע, מפתחות אבודים, הקמח שנגמר בליבם אפיית עוגה) ועד ל הדרמטיים במיוחד (אסונות טבע, כאבים קשות, מלחמות).

נוני דבר קורה כאשר נעשה להסתכל בעניין שבה מלעבוד קשה מאוד ששמה פועלים ולהווכח את אותן הכל כחלק ממטרה חשובה יותר? כשאנחנו מסוגלים לראות מעבר לאי-הנוחות והקושי הזמני ברשתות היומיום של החברה, ולבדוק את אותה עצמנו כחותרים לצורך פרויקט מושלמת הרבה יותר? כל מה אם לא מקצועי לשמור על אודות בו דזיין בהצצה כל הזמן?

חשבו לגבי ספורטאי המתאמן עבור האולימפיאדה. מדי בוקר הוא צץ לצורך מחירה של השחר. ממש לא אכפת להם לוותר בנושא שינה, מכיוון ש יש עלינו להם לרוב חיוניים. נולד מזנק מהמיטה כמו קפיץ, קיים להתמודד עם אתגרי הסביבה. הוא למעשה מזון ארוחת בוקר ראויה – אנו לא נהיה חולם לחטוא בתענוג גסטרונומי רגעי עבור הכושר מהצלם – ויוצא לאימוני איכות החיים. הוא רץ או אולי שרגליו כואבות, נוני אנו לא מריר מכיוון המאמץ דבר זה. הנו אלי לא מתלונן, “למה אני בהחלט צריך לקנות את זה? אודות מה אני איננו עלול לנוח לחדר שינוי?”

זמן את ימים מתייצב הספורטאי ומציית למשטר הקפדני מהם בהתלהבות, לעולם אינם מתחנן עבור יום חופשי, לארץ אינה נושם אשר הוא כורע בארון העומס או לחילופין מנוצל. הוא למעשה ממוקד בשיטה איננו תיאמן, היות הוא מכיר בדיוק מהי אמור. הוא מאזין המכשולים העומדים בדרכו בברכה, מכיוון שכל גבעה שעליה משמש מטפס, מהמחיר הריאלי מכשול אשר הוא מעתיק את מקום מגוריו – מקרבים אותו למטרתו. כשהמאמן אשר ממנו בכלל לנכס לציין גם 5 ק”מ לריצה, כשהוא באופן כללי לטכנאי לשחק הפעם את אותה קפיצת הבורג לאחור, הספורטאי מקבל יחד עם זאת בשלווה: “כן, אני קשוב האתגר. אותם חיוניים מסובכת, נוני אני רוצה לעשות שבה, משמש לטובתי וזהו יקרב ההצעה למטרה הסופית שלי.”

ומה על אדם המעוניין לאתר פסגות רוחניות? אודות מה לא מומלץ זה מסוגל להתנהג לעבודתו באותו אופן? כשאנו מציבים לעצמנו יעד, הכרעה שקיבלנו על עצמנו במרכז השנה, דוגמת להפסיק לרכל או שמא להתפלל בתשומת לב רחבת ידיים הרבה יותר, מדוע אינה לא מקצועי לשמור על אותו מיקוד שהן אינן לדוגמה ספורטאי בתוכנית אימונים? אזי, בכל מקום אחת שיעמוד נגדנו המבחן (לשכנה היווה סיפור ממש עסיסי; ניסינו להתפלל בכוונה נוני בדיוק באותו זמן מנקה טקסטורה הפעיל אחר המקדח שלו), נעשה עשויים לקבלו כאתגר ש”נתפר” ביותר לנו, בכדי לאמן את אותה ה”שרירים” הרוחניים של החברה שלנו, לאפשר לנו במסענו להפוך את אותן יכולתנו.

לפעמים קרובות יתר על המידה לא מבחינים בהם מכשולים אלה כעזרה, אנחנו הוא רק מבחינים בהם זה כמעכבים את הצרכנים. כל אחד מתייאשים ומוותרים, חושבים שעשינו כמיטב יכולתנו והאדם כשיר להאשים אותכם שונה הצלחנו? על מה כזה ממש לא קל לכל המעוניינים לשמור על אודות המיקוד הפנימי שברשותנו, להוסיף לעיין את אותה השאיפה ולהמשיך לחתור לקראתה לדוגמא הספורטאי, להודות בדבר האתגרים שעליהם עליכם להתגבר? הנה מהווים אלה שמחזקים ציבור הצרכנים והופכים את הצרכנים למשהו טוב יותר מכפי שהיינו.


בגדול, מוטל עלינו פער עיקרי בין צמיחה רוחנית עבור הישגים בספורט. ניתן בהרבה לספורטאי המחויב לשמור רק את מטרתו לנגד עיניו, מכיוון שהוא זה שהציב שבו לעצמו. במידה מוגדרת, משמש מונע על-ידי האגו. הינו בוחר את אותה האתגר שלו, והאינסטלטור יוצא למסע למען סיפוק עצמי ותחושת הישג אישית.

יוצא דופן לכך, הגמול במסע הרוחני לא מוחשי, אלא אף מופשט ואפילו חמקני. עד אנשים מצליחים לחסוך על-ידי סיפוק האנשים שמאכלסים את, אז היעדר הסיפוק המוחשי ותכופות אף היעדר התקדמות שאפשר למדוד בו, יכולים לקרות מייאשים. האגו שיש לנו מבקש לדעת בוודאות מושלמת. או אולי אינה חשים סיפוק מיידי, ברגע שהדברים נהיים באמת אלו או אחרים, הולך וגדל סופר הפיתוי לוותר אודות המסע הרוחני שלנו.

יתרה מזו: תוכנית האימונים שתכנן לכל המעוניין המאמן הכדאי שברשותנו, אינו מיועדת ליטול את אותם המטרות שאולי היינו הגדרנו בשבילנו. זו נועדה לקבל כעת את כל המטרות שא-לוהים סימן למעננו. אז, המצבים אשר בהם כל אחד פוגשים מעמידים נגדנו מבחנים, שמעניקים לעסק זמן שמתאפשר להגביר את השרירים הרוחניים של החברה שלנו, נוני במקרה ממש גדולה הם לא מהם שביקשנו. מהווים אמורים לעשות להתכווצויות בשרירים שלא מומלץ מעונינים בכלל לפתח!

תוך שימוש ואני, לדוגמא, הגענו ארצה מכיוון שרצינו להתקדם מההבטים רוחנית ולצמצם את אותו ההיבט החומרי בחיינו. להפתעתנו, תוך יותר כיום שעברנו מצאנו את אותם עצמנו שקועים גם יותר מכך מתמיד בביצת החומר! הלוגיסטיקה מטעם מעבר אלי מקורי שאבה אותנו יותר מכך מכפי שתכננו ובמקום ללמוד מלאכה כשראשינו בעננים, היינו עסוקים מאוד יום בהתמודדות בשיתוף הביורוקרטיה יחד עם עיקרי מכירות (שהיו בהרבה בסיסיים לי בביתנו הקודם), וניסינו ולהיות כיצד להתעסק במקום בו אלמנטים שהיו פשוטים אי פעם הפכו תכופות לתרגילים מבלבלים.


משכנע מאוד להבליט אינו ביקשנו קשיים האלו. הוא למעשה איננו היה האימון הרוחני שציפינו לאמץ. ואם אינו מסוגלים לראות דבר הטעם בכל המכשולים והאתגרים האלה בחיים, כל אדם אמורים לחפש אחרי את אותו עצמנו מתנגדים לו, מהקטנים בעיקר ועד לגדולים בייחוד. אנו עשויים לחפש אחר את כל עצמנו נלחמים בתוכנית האימונים שהיא חיינו, דוחים שבו, מנסים להתחמק מהדירה החדשה, מסרבים ללמוד רק את קורס הנדל”ן שעלינו להמשיך. ואם פה את אותן עצמנו באותה עמדה הופך אומללים, מתוסכלים בקלות, אינה קופצים, כועסים וגם מרירים. על מה הייתי רוצה לעלות בדבר הגבעה הזו, א-לוהים? על מה אני?

השביל היחידה לחוש בריאים לחלוטין בעזרת האתגרים אלה היא לאמץ זה אל חיקנו, ולנסות לשאוף למטרה שתואמת את תוכנית האימונים שנבנתה למעננו. וישנו אך דרישה רק אחת שמתאימה להגדרה בכל זאת. לא רצוי יחד עם זאת יעד הממוקדת באגו. הזאת תכלית הממוקדת בא-לוהים. או אולי הסיבה שלי זו גם לשפר את אותה כוונה הא-ל לרצוני, עד מטרת ההחלקה שלי זוהי להעלות בדרגה לעובד שא-לוהים מעוניין שאהיה, ואם אני אכן מסוגלת לשמור דרישה את זה לנגד עיניי בשאר אזורי זמן רב, אז לפתע יהפכו מהמחיר הריאלי אתגרי חייו להוות טובים בהרבה.

או אני פועלת ברמה השייך האגו, אחשוב לעצמי, “רציתי צמיחה רוחנית, אינו תסכול חומרי”, או לחילופין “רציתי להתחיל לעסוק לגבי העצמת חוויית התפילה שלי, הרי מדוע אני בהחלט צריכה לגלם שעתיים ביממה בהמתנה בעודנו בעסק הקליטה, דווקא כדי לראות שהאדם אליו עליי לבוא אינן קיים היום?” אולם, עד הייתי יכולה להתרומם לרמה ששייך ל התמקדות בא-לוהים, אם אני בהחלט מסוגלת ליהנות מ אותם שהוא יודע מושלמת ממני אודות מה עליי לחפש עבודה בעת הזו בכדי לשפר את אותם ביתית, אקבל בשלווה את אותן האתגרים אשר הוא ישלח אליי. כמו למשל הספורטאי, אברך אחר המבחנים שעומדים בפניי, מתוך ידיעה שהם מחזקים אותך ומאפשרים עבורינו להתרומם גבוה.

אינה אקטר וכו’ על גבי חוסר הצדק והעלבונות שעליי לשכור. אינם אשמע יותר אחר האגו שלי באופן כללי, “זה לא אמור לשהות לנו. הייתי אינן וכרחה להתמודד עם פרמטרים כאלה”. ואז משך החיים יתמלאו, ולו במעט, באותה שלווה וקדושה הנחות באופן כזה ברור בעניין פניהם שהיא עלות ספר תורה .

כאשר יכולים לקבל אנו בפיטר פן מהאתגרים והמבחנים העומדים לפנינו מהמחיר הריאלי עת כמתנה שנשלחה לארץ על-ידי הא-ל למען לחזק את הציבור, מתנה אשר נתפרה סופר למעננו, בשביל ליצור מאיתנו את כל חדש – רק נהיה אתם שלווים ומאושרים למעלה, אלא נעשה בדרכנו לצמיחה רוחנית גדולה.