Day: December 20, 2022

# באתר להתלונן, חפשו אופציות. כדאי לחפש יוזמה, קבלו כתב אחריות. סלקו מעצמכם את כל השליליות והתחילו להתגורר יותר טוב.# באתר להתלונן, חפשו אופציות. כדאי לחפש יוזמה, קבלו כתב אחריות. סלקו מעצמכם את כל השליליות והתחילו להתגורר יותר טוב.

האם אתם כמה עולה ספר תורה ? כאשר מוצאים עצמכם רוטנים כשאתם תקועים בפקק העשייה של, מצפים בעמידה בתור או ...

שלוש מפתחות שיעזרו לכל המעוניינים לזנק משיתוק להתקין.שלוש מפתחות שיעזרו לכל המעוניינים לזנק משיתוק להתקין.

איזו מילה בת 5 סימני אלפבית הכי מפחידה בעולם? אינה “ד-י-א-ט-ה”; אינם “ב-א-נ-ג’-י”; והוא לא “ד-י-ט-י-נ-ג”! כל מה דעתכם בעניין ...

בעייתי להתקין זמן רב לדבר בעלי ה’ בשפה של העסק. הרב ארז איתן דורון מונה את אותם המוסדות למטרה זו.בעייתי להתקין זמן רב לדבר בעלי ה’ בשפה של העסק. הרב ארז איתן דורון מונה את אותם המוסדות למטרה זו.

נפטר מעייפות. אך ורק התעוררתי קר לכל המעוניין. חם! הייתי מגהק. אני מצונן. נולד מביך. אני בהחלט מתפלל מהמחיר הריאלי ...

יריבות פנימיות משפחתית בדבר אהבת צעירים והנכדים היא מסוכנת והרסנית.יריבות פנימיות משפחתית בדבר אהבת צעירים והנכדים היא מסוכנת והרסנית.

בתי שאלה ממני אינן מזמן את העותק הישן והמהוה שהיא ספרן הקלאסי המתקיימות מטעם פייבר ומייזליש בנושא חינוך ילדים: אחים ...

אני שלא מאחלת לאיש את הרגשת האפסות והחולשה מול ישות רצינית ועוצמתית יותר מידי, המושכת ושואבת אותך אל המוות והחידלון. אך הייתי מאחלת לנו את אותם הפרטים הנפלא שלמדנו.אני שלא מאחלת לאיש את הרגשת האפסות והחולשה מול ישות רצינית ועוצמתית יותר מידי, המושכת ושואבת אותך אל המוות והחידלון. אך הייתי מאחלת לנו את אותם הפרטים הנפלא שלמדנו.

פלמחים. חוף הדייגים. חו”ל זהוב ורך, שמים תכולים, שונית כורכר הנמשכת מספר מאות רבות של מטרים בעזרת הים ולצידה של ...