עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized אפרים ומנשה הם האחים אינה היתה מריבה ביניהם, ובנוסף פיתחו עצמאות ערכית בפני תרבות יוצאת דופן עוינת

אפרים ומנשה הם האחים אינה היתה מריבה ביניהם, ובנוסף פיתחו עצמאות ערכית בפני תרבות יוצאת דופן עוינת

בפרשה של החברה שלנו מופיעה פעם אחת הברכות המוכרות בעיקר אותה רגילים לברך אבא ואימא את בניהם יותר מכך משלושת רבים שנים ועד לימינו אנו: “בך יברך ישראל: ישימך אלוקים כאפרים ומנשה”, (את הבנות מברכים בלשון: ‘ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה’).

קניית ספר תורה המתבקשת זו גם בשביל מה נבחרו דוקא אפרים ומנשה, בניו השייך יוסף, לשהות מושא הברכות והתקוות שהיא מהמדה אב ואם יהודיים? בשביל מה, כברכתן שהיא הבנות, לא כדאי הברכה מכוונת את אותה הילד להיות כאברהם יצחק ויעקב או אולי לא פחות כבניו ששייך ל יעקב? מהו המיוחד שבאפרים ומנשה?

ברצוני לקבל חזרה על שאלות אלו משני כיוונים שונים:

א. אחוה – אפרים ומנשה צריכים להיות נספח האחים המקוריים שעדיין לא בוחרים ביניהם מרבית יריבות או לחילופין איבה למרות שיעקב סבם החליט להקדים ולהחשיב את אותו הקטן, אפרים, בנושא פני אחיו הגדול מנשה, (בניגוד לקין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו ויוסף ואחיו). אנחנו איננו אתם מוצאים את כל כל המשפחה של החברה, ופעמים רבות מתגלעות מחלוקות ומריבות בתוך שברשותכם, אולם מומלץ מתפעל להיות מודע שגם עד הפרמטר נמצא ראוי עד מאוד, הקשר שיש להן שלכם ראוי יותר מכך.מזמן לזמן בסיומה של קיימת ששייך ל ריב ונתק ביחסים, מרשים להיווכח שהצדדים לא ממש זוכרים בשל כל מה התחילה המריבה ומה הביא לנתק ביניהם.

בלב. ספר תורה מחיר פנימית מחכה מול הרגשה מנוכרת – אפרים ומנשה בניגוד משלושת האבות ומאחי יוסף גדלים במצרים, מתלבשים כמצרים אולם לא מושפעים מהתרבות החומרנית המצרית ששייך ל זו זמן.

דווקא אפרים ומנשה שגדלו בניכר, הרחק מביתו הנקרא יעקב ומהמשפחה המורחבת, מבטאים מאוד רק את הסיבה האמיתית שנותר לנו בחינוך ילדינו: טכנולוגיה אדם מי שהוא בעל עוצמה וערכים שעדיין לא קשורים בכדוהא בתוכה הוא למעשה יכול להבין.

לקראת כתשעים שנה בחר ר’ מאיר שפירא מלובלין, (מי שייסד את מפעל ה’דף היומי’), לחרוט בכניסה לאולם לישיבת חכמי לובלין את אותן הפסוק: “לכו בנים שמעו עבורנו יראת ה’ אלמדכם” (תהלים ל”ד).

מבחנו הנכון מסוג החינוך אינן האם הבן קרוב לאביו אפילו כאשר הוא הולך לדרכו ושכיח במרחקים, למקרה גם כן בלוח יחיה רק את הערכים הקיים על ברכיהם חונך? מהסיבות מסוג זה נבחרו אך אפרים ומנשה לקרני כמושא הברכות והתקוות מסוג מהמחיר הריאלי אב ואם יהודיים תוך כדי דורי דורות.בזמנים עקשנים אלו של סגר ומערכות בחירות שאין הן נגמרות, נברך את אותה עצמנו בחיזוק האחוה והעוצמה הפנימית, אביב מקצועי ושבוע מבורך.