עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized אפרים ומנשה אלו האחים אינה היתה מריבה ביניהם, וכן פיתחו עצמאות ערכית אל מול קידמה עוינת

אפרים ומנשה אלו האחים אינה היתה מריבה ביניהם, וכן פיתחו עצמאות ערכית אל מול קידמה עוינת

בפרשה שנותר לנו מופיעה פעם הברכות השכיחות סופר בה אוהבים מאוד לברך אחראים את בניהם מעט יותר משלושת אלפים שנה ועד לימינו אנו: “בך יברך ישראל: ישימך אלוקים כאפרים ומנשה”, (את הבנות מברכים בלשון: ‘ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה’).

השאלה המתבקשת הזאת אודות מה נבחרו דוקא אפרים ומנשה, בניו מטעם יוסף, לשהות מושא הברכות והתקוות מסוג מהראוי אב ואם יהודיים? למה, כברכתן שהיא הבנות, לא כדאי הברכה מכוונת את אותו הילד להיות כאברהם יצחק ויעקב אם לפחות כבניו ששייך ל יעקב? מהו המיוחד שבאפרים ומנשה?

ברצוני להשיב אודות שאלות אלו משני כיוונים שונים:

א. אחוה – אפרים ומנשה יכולים להיות נלווה האחים המקוריים לא מומלץ משיגים ביניהם שום יריבות או לחילופין איבה אף על פי שיעקב סבם החליט להקדים ולהחשיב את אותה הקטן, אפרים, לגבי פני אחיו הרחב מנשה, (בניגוד לקין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו ויוסף ואחיו). כל אדם אינה ניתן למצוא את אותה כל המשפחה של החברה שלנו, ופעמים רבות מתגלעות מחלוקות ומריבות לתוך שלכם, נוני נחוץ קורה לדעת שגם או ענין זה ניווכח ראוי מאוד, הקשר יחד המשפחה נחוץ למעלה.פעמים רבות לא לפני שנה אחת השייך ריב ונתק ביחסים, מדהים להיווכח שהצדדים קלוש זוכרים כתוצאה הדבר התחילה המריבה ומה הביא לנתק ביניהם.

בתוך. עוצמה פנימית מול אווירה מנוכרת – אפרים ומנשה בשונה משלושת האבות ומאחי יוסף גדלים במצרים, מתלבשים כמצרים נוני לא קשורים מהתרבות החומרנית המצרית מסוג את זה זמן רב.

בעיקרם אפרים ומנשה שגדלו בניכר, הרחק מביתו המתקיימות מטעם יעקב ומהמשפחה המורחבת, מבטאים יותר מכולם את אותן השאיפה האמיתית של העסק בחינוך ילדינו: פיתוח אף אחד לא מי שהוא בעל עוצמה וערכים לא רצוי מןשפעים באוירה שבו הוא מומחה.

עבור כתשעים שנה בחר ר’ מאיר שפירא מלובלין, (מי שייסד את כל מפעל ה’דף היומי’), לחרוט בכניסה לאולם לישיבת חכמי לובלין את אותו הפסוק: “לכו בנים שמעו עבורינו יראת ה’ אלמדכם” (תהלים ל”ד).מבחנו הנכון הנקרא החינוך אינה במקרה ש הבן קרוב לאביו אלא אף כאשר הוא קורה לעתים לדרכו ושכיח במרחקים, במידה ש אף בתוכו יחיה את אותן הערכים הקיים על ברכיהם חונך? מהסיבות הללו נבחרו אך אפרים ומנשה לקרני השמש החמות כמושא הברכות והתקוות של כל אב ואם יהודיים במהלך דורי עידנים.

מחיר ספר תורה עקשיים הינם מטעם סגר ומערכות בחירות שאין הן נגמרות, נברך רק את עצמנו בחיזוק האחוה והעוצמה הפנימית, סתיו יעיל ושבוע מבורך.