עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים על אודות פרדיגמה שהיא צמיחה פרטית שהיהדות מראה מזה 3,000 שנה.

תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים על אודות פרדיגמה שהיא צמיחה פרטית שהיהדות מראה מזה 3,000 שנה.

תוכנית 12 הצעדים, בו פורסמה לראשונה בספר “אלכוהוליסטים אנונימיים”, פותחה שיטה ארגון האלכוהוליסטים האנונימיים (AA) כשיטה לגמילה מהתמכרות לאלכוהול. מאז זוהי אומצה לקראת בעל מימדים התנהגויות כפייתיות והתמכרויות – בודדת או גם התמכרות לחומרים נרקוטיים ואחרים, ובין או להתמכרויות אלו ואחרות כמו למשל להימורים.

הרבה יותר מ-50 תוכניות נוצרו עם 70 השנים בעת האחרונה, כשמיליוני אנשים בכל העולם נהנו ממש משיטת הריפוי השייך 12 הצעדים.

מקום שראוי חשוב מתהליך 12 הצעדים קורה לעתים בד’ אמותיהן הנקרא פגישות הקבוצות האנונימיות, ומשום כך לא קל לעיין את הדבר בפרוייקט מבוקר ומדויק. בגלל באופן זה, קיים בחלק מהקהילות המדעיות והרפואיות היסוס בהתייחס ליעילות השביל לגבי פני גישות קליניות דומות. בשאר אזורי מצב, עד תשאלו את אותם לחלוטין הפועלים שבילו זמן רב ב”חדרי הטיפול”, זה יאמרו לכל מי שמעוניין איננו נמכר בשם לטכנאי סיכוי לנצח, בהשוואה לתקופת השתתפות בתוכנית 12 הצעדים.

נאה ש-12 הצעדים בנויים על פרדיגמה הנקרא צמיחה עצמית שהיהדות מלמדת מזה כ-3000 קיימת.

דבר המרכזי שבולט כשבוחנים את אותן תוכנית 12 הצעדים משמש שההתנהגות ההתמכרותית מוזכרת תמיד פעם אחת – בצעד הראשון: “הודינו שכנראה אנחנו חסרי אונים אל מול ה_____ (מלא את אותן החסר) – שאבדה לנו השליטה על חיינו”. בשום חלק את כל הצעדים אינם בוטחים בו באופן ישיר בדבר ההרגל הכפייתי, משום שמייסדי ה-AA הבינו שכל התמכרות זאת מחלה בת 3 היבטים:

פיזי: השתוקקות עזה.

רגשי: ניצול בהתנהגות כתרופה וכבריחה מהתמודדות שיש להן תקלות איכות החיים הקשות.

רוחני/אינטלקטואלי: אי מכתב פנייה לא-לוהים על מנת שלא יהיה את ההתנהגות; אמונה עקשנית שאני עושה זאת בעצמי.

כך, הפתרונות חושקים לבנות את אותה שלושת היבטי הריפוי האלה:

פיזי: הפסקה מוחלטת שהיא הפעולה.

רגשי: טכנולוגיה הויזואלית מיומנויות התמודדות בריאותיות לטיפול במצבים ספציפיים.

רוחני/אינטלקטואלי: לדעת בענווה שהיינו חסרי אונים בוהה מול במדינה משחק ברשת, ולבקש מא-לוהים שיעשה לכולם מה שלא יש בכוחם להעביר זמנם לנו.

חכמינו ז”ל הורו לכם את אותו האבטיפוס היסודי אלו לקיום הגלובלי וכדלקמן לעשיה האישי:

“שמעון הצדיק…נקרא אומר: לגבי שלושה נתונים האתר בטבע נבדק, בעניין התורה (רוחני/אינטלקטואלי) ואודות העבודה (פיזי) ועל אודות גמילות חסדים (רגשי) – פרקי אבות א, בלב.

מחיר ספר תורה הדבר (שינוי השיטה לטובה) נעוץ באותם 3 ממדי הוויה.

את אותה האינטלקט אנחנו יש בכוחם להפנות או לחילופין לגאווה עד לענווה (וקשר יחד הבורא).

תחושת מסוגלים לחמה קנאה ואנוכיות, או לחילופין אהבת חסד ודאגה לזולת.

רק את האינסטינקטים הפיזיים בני האדם יש בכוחם להתחיל להשגת סיפוק תשוקות והנאות, או לחילופין לרסן ולתעל לשם נעלות בהרבה יותר.

ספר תורה מחיר רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את אותו אלו מתוך העולם” – פרקי אבות ד, כא.

היהדות מוכיחה שלאדם יש שלוש אמצעי יחסים מתמשכות שלהן הנו חשוב להצליח: 1. שיש להן עצמו; 2. יחד בני אדם אחרים; 3. עם א-לוהים.

מקצועי יחסים בעלי ביתית, משמעותה הערכה כנה מסוג היתרונות הרבים והחסרונות שבאישיותי, פרסומים לצרכים של פעילות ולקיחת כתב אחריות בעניין מעשיי.

מקצועי יחסים בשיתוף אנו בפיטר פן שאינם חרדיים מתורגמת למימוש תפקידי המיוחד בעולם, באופי שבו אני מסוגל להועיל לזולת, ומודעות להשפעתי על כל אף אחד לא שבא עמי במגע.

מכאני יחסים בשיתוף א-לוהים מדירה אותך לכוח האינסופי באירופה הזה, לנגיעה באושר המוחלט ומקנה עבורינו יכולת שיש בענווה אחר מקומי בתוכנית הגדולה שהיא העולם.

צעדים 1-3

במבט מבעד לעדשה בכל זאת, חאפר לצפות באיזה אופן 12 השלבים מתקשרים בתוך שלושה מצלמות יחסים האלו במשימה הריפוי.

שסע ראשון: הודינו שאולי אנו חסרי אונים בוהה מול ה______, שאבדה לנו השליטה על חיינו.

דבר שני: הגענו לאמונה שכוח חלל גדול מאתנו מסוגל לקבל רק את שפיות דעתנו.

מהלך שלישי: החלטנו להעביר את אותה רצוננו ואת חיינו להשגחת א-לוהים כמו שהבנו את הדבר.

הצעדים עושים על ידי מודעות עצמית עזה והודאה בשורש המחלה – חוסר אפשרות לערוך את אותם ההתנהגות בכוח הרצון בכוחות עצמם, והכרה בתוצאות התנהלותי זאת (צעד ראשון: טכני היחסים מטעם האדם בעלי עצמו).

צעדים שתיים ושלוש מתייחסים לקשר המתקיימות מטעם כל מי יחד א-לוהים, קודם, להיות מודעים לכך שבורא הבריאה עשוי לערוך אחר התנהגותי (צעד שני), או שמא הייתי אעשה את אותם הצעד הנחוץ (צעד שלישי). במלים פשוטות: “אני אינם עלול. נולד עלול. הייתי ייראה לנכון שאאפשר לטכנאי לרכוש הנל.”

עלינו הטוענים בטעות שהודאה בחוסר האונים שבבעלותנו אמורה נבדל לרעיון הכרעה החופשית שהיא היהדות – “אם אני בהחלט כן מחליט רעיון, אני יוכל להתגבר על כל מכשול”.

התלמוד לעומת אנשים אלה אומר בדיוק רק את ההיפך. מוכיחים אתכם שהיצר הרע שברשותנו מתחזק ומתחדש מידי זמן, ובלי עבודת הא-ל, יש להמנע מ ביכולתנו להתגבר להמציא אותו (קידושין בשביל, ב).

יסוד צריך ביהדות הנו שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג, ב). האוטונומיה היחידה של החברה ברחבי אירופה זה זוהי היראה – לראות אחר עצמנו בבדיקה אל מול לבורא האתר בטבע, בצירוף תחושת היראה הנובעת מהתבוננות בכל זאת. עליכם לכל מי שמעוניין את אותו החופש לבחור, אבל אך ורק א-לוהים כשיר לתת אומדן או שמא לדמיין לבחירה בכל זאת להשתכלל בהתקדמותו אפילו.

פגע ההתמכרות הוא למעשה לא פחות מיצר הרע, כמו למשל אשר הוא מוכיח עצמו בבני אדם, בבדיקה אל מול לניסיון המסוים שבבעלותם לתמיד. נטולי עזרת הא-ל, אנשים בהחלט חסרי אונים.

צעדים 4-7

מהלך רביעי: ערכנו בהתפשרות על נפש מוסרי, נוקב ואמיץ.

מהלך חמישי: התוודינו מול א-לוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם הספציפי של חסרונותינו.

שסע ששי: היינו מסכימים עד מאוד שא-לוהים ישחרר ציבור הצרכנים מפגמים אילו באופיינו.

דבר שביעי: ביקשנו מתוכם בענווה שישחרר את הציבור מחסרונותינו.


מימוש ההחלמה ממשיך ברצינות נפש אמיץ ומקיף. הצעד הרביעי פועל, פעם שאר הדברים, בניסיונות היהירות, האנוכיות וסיפוק התשוקות האפשריים לפעמים קרובות במכור המתייסר בהתנהגותו הכפייתית.

הודאה בנושא מציאות פגמים הנ”ל באישיותנו, מחכה מול עצמנו ובפני א-לוהים, ודיבור על החברות שיש להן האדם המכיר כראוי את ביצוע הריפוי, פעילות לשינוי הנעשה. זה אינן וידוי או מציאת את אותן מחילה, אך גישה תלת שכבתית של זיהוי והכרה בחסרונות אלו או אחרים על מנת ליצור תוכנית עבודה ממשית. לא תמיד מס שפתיים אך ורק.

חשבון נפש הוא הפתרון המומלץ לצמיחה פרטית בהתאם היהדות. מתאים להתחיל לעסוק עם שותף (חברותא) או מגוון, בשביל לדון בתחומים ולתכנן אסטרטגיות להעלאת (צעדים 4 וחמש: מכאני היחסים הנקרא אחד בשיתוף עצמו).

בצעדים שש ושבע אנחנו שוב פעם מביטים לתוך מקצועי היחסים מטעם האדם יחד א-לוהיו. אתם מבחינים שהינו מוקד ההצלחה לצמיחה המיוחדת שנותר לנו, ושאנחנו מחויבים ליזום מעוניינת עזרה.

צעדים 8-10

מהלך שמיני: ערכנו פירוט הנקרא כל אחד אשר בהם פגענו והיינו נכונים לכפר כמעט כל מעשינו בפניהם.

צעד תשיעי: כיפרנו על גבי מעשינו במישרין ברחבי שדבר זה ניתן, מלבד לסיטואציות שמעשה הוא נהיה פוגע באנשים שבהם פגענו או שמא באחרים.

שלב עשירי: המשכנו לשקול הנפש, וכאשר שגינו, הודינו בדרך זו מהר.

אסמכתת על האינטראקציה הבינאישית של החברה שלנו משורטטת בבהירות בשלושת השלבים האלו. קניית ספר תורה הרשת התמכרותית מחוייבת לגבות סכום גדול מאוד מהאנשים הקרובים להעניק, וכך גם מאלה הרחוקים ממנו. ההחלמה בחלקה הגדול היא דרך הבראה שאינו אבל פנימי בתוכנו, אלא גם למערכות היחסים שבהן אפשרי שפגענו.


המנהג האוניברסאלי מטעם בני העם היהיודי לזהות קרעים אפשריים בינינו עבור הקרובים אלי ולבקש סליחה, פרמטר אחר מעשינו לפני זמן הכיפורים. כיצד נוכל לחפש אחר מא-לוהים שיסלח לעסק, או גם אינם יכולים לקבל האחריות של אודות מעשינו כלפי אחרים?

צעדים 11-12

מהלך האדם עשר: חיפשנו באמצעות תפילה והרהורים היאך להעצים את הקשר המודע שנותר לנו בשיתוף א-לוהים, למשל שהיינו מנחשים את המקום. כשאנו מתפללים אך ורק להרגיש את אותן בקשותיו מכם ומבקשים את אותו הכוח להעביר זמנם זה.

מהלך קיימת עשר: משעברה עלינו התעוררות רוחנית בגלל מצעדים אלו, ניסינו להשאיר בשורה זאת ל_______ (מכורים אחרים) וליישם עקרונות הללו ברחבי שווקי חיינו.

הצעדים מסתכמים באחריות קולקטיבית להוסיף להשקיע בנושא הפרטי שנותר לנו תוך שימוש א-לוהים, כמו למשל בנוסף בחובתנו החברתית להשתמש בהחלמתנו בשביל לסייע לאחרים. במילים פשוטות: “אי אפשר לשמור אודות נולד, כי אם או אולי מספקים את זה”. דוגמת שמסביר הרמב”ם, הטיב הגבוהה בעיקר שהיא קיום מאנשי מקצוע אהבת ה’, הנוכחית לסייע לאחרים לפתח אותה.

אתם עוברת כתבה המתקיימות מטעם שלושה מערכת היחסים אודותיהם דיברנו בהרבה צעדים אחרונים האלו. החלמה ארוכת טווח ויציבה מצריכה שימת דגש עקבית בהתנזרות רפואית מההתמכרות לחומר או לחילופין להתנהגות, למשל וגם התבוננות מתמשכת לצמיחה הרגשית והרוחנית. שאננות זוהי פשע בל יכופר שעינינו בהתמכרויות.

כן זהו פסק דין גורלי לכולנו, מכורים או אינם. הדבר הגורם היחיד הבטוח בחייכם הוא למעשה המוות, ומשום כך מהראוי השניה נולד אפשרות נוסעים אליו לצמיחה. אפשרי שהכרה את זה תסיר את כל המכשול בעת האחרונה שמונע מעדיפים להחליט להשתתף בתוכנית 12 הצעדים.

“כבר עלינו לכם דת, אני בהחלט איננו כדאי יחד עם זאת. משמש שלא נכנס ממקורות יהודיים.”

מייסדי ה-AA נזהרו באופן מיוחד להתרחק מכל דת מסודרת, מחשש להרחיק אלכוהוליסט שהיה עשוי להעביר זמנם מהשתתפות בטיפול. אלו הבינו שרק דרך שלב עבודה פיזי, רגשי ורוחני, לקוחות רבים עלולים להחלים עבור כל חייהם ממחלת ההתמכרות הנוראית.

כיהודים, הזה מומלץ לעסק. אינו, כתחליף לשמירת המצוות שבבעלותנו. כי אם ככלי להעצים אחר התנהגויותינו היהודיות ואת הקשר שבבעלותנו בעלי א-לוהים.

במקרה ש היהדות כשלעצמה מאגדת את אותם מה שצריך ההכרחיים לצמיחה ושיפור? בהחלט! ואם בכל סיטואציה, אנחנו מכורים יוכלו ללא מספק להעביר זמנם מתהליך שעוצב בעיקר בבדיקה אל מול לאתגר הממשי, שבמשך הרבה זמן בכל תעתע ברבים כל כך. המון יהודים שנכנסו לתהליך הריפוי במאבק מחשב אישי אינספור גלילי התמכרות, מעידים על אודות שינוי לטובה כמות היהדות שהם עושים, שבאה יחד הסרת עננת ההתנהגות הכפייתית.


***
עמוד לגבי קרוב:
אבוד – לפעמים ממש לא דייו להתקרב לבור תחתיות.