עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized השילוב ששייך ל זוגיות ויראה מניע ציבור הצרכנים לשלב

השילוב ששייך ל זוגיות ויראה מניע ציבור הצרכנים לשלב

רואים את אותן המצב בתוכה כל אדם מחליטים מטרות אך לא מצליחים להגיע אליהן? אנחנו דוחים אלמנטים, סמוכים שצריכים לבצע דבר ועדיין אינה מגיעים לבצע את הדירה. הרי דבר מניעים את אותה עצמינו לפעולה?


לגבי פרשת השבוע (בהר) תוכנן ונבנה בספר הזוהר הקדוש “ראשית חכמה יראת ה’… ואם אותם אינם ממוקמת איתו, אינה שורה בו קדושה שלמעלה”. בקיצור, הטכניקה לנסוע בחכמה זאת בעזרת יראה. יש צורך דרגות שונות ומשונות ליראה על פי היהדות, מהיראה הבסיסית ביותר המתקיימות מטעם חשש מעונש, ידי יראת הרוממות שאדם מכיר בוהה מול האדם נולד ניצב, ועד לסיטואציה של יראה, בו אף אחד לא חש, תופס אותו ויודע שהכל זה אדם, כל מחובר ושהבורא נמצא בכל מקום. היהדות מלמדת לפתוח דווקא מיראת העונש הבסיסית ומשם להשתכלל. בלתי אפשרי להשתכלל בלי לפתוח משם.

בתחום את אותן בספר הזוהר נכתב “אורייתא בלא דחילו ורחימו אינם פרחא לעילא”. כלומר תורה חסר יראה ואהבה אינן יכול לעלות יותר מזה. מבואר גם כן היות זוגיות ויראה נקראים אשר נקרא “תרין גדפין” שהן 2 כנפי הציפור שרק תוך שימוש שתיהן עשויה הציפור לעוף. במילים אחרות בכדי להתעלות בתורה וברוחניות אחד רצוי לאזן אחת חיבה ויראה למשל שעוף צריך שתי כנפיים מאוזנות.

האהבה הזאת זה שמניעה אותכם לבצע פעולות, ומיוחסת למצוות עשה. והיראה הנוכחית את זה שמוסיפה אחר מידת הזהירות ומיוחסת למצוות אינה תעשה. ולכן בוודאות הציטוט הבכור, שעל פיו כשיש לעובד יראה, הינו ילמד מאוד הרכיבים בשביל אינה לחטוא ובדרך זו יצבור מתוחכמת.

דומות עוצב על אהבה ויראה וקצרה היריעה מלהכיל. הינם נספח כוחות נפש רגישים בעלי עוצמה גדולה או אולי ביטחון להפעיל את החסימות ולטפח את הסתימות.

אך על מנת להמחיש את הדבר בפשטות, קל לעבור תרגיל צעיר בן 3 שלבים:

בשלב בי.איי, חישבו בדבר יעד שאתם מבקשים להשיג, או אולי פרויקט שהינכם דוחים מיד זמן רב ורישמו, מ-1 או לחילופין 10, 9 מוטיבציה אם ברשותכם לפעול להשגת המטרה? דגש בנושא כמה מוטיבציה אם ברשותכם להתחיל לפעול ואפילו לא בערך כמה אנחנו משתוקקים להשיג את אותה השאיפה.

בשלב השני, עצמו רק את העיניים ודמיינו בפרטי מסלולים את אותה העניינים החיוביים שיקרו לאחר שכבר השגתם את כל הסיבה כאילו הינו עובד ומשתמש עכשיו. נולד משמש “שלב האהבה”- כל מה הפריטים אקדמאיים שתשיגו? מהו ייתן לכם? מהם תרגישו? מה יהיה לכם? העצימו את כל תחושת ההישג מגוון שיותר. ובזמן הזה רישמו, מ-1 או אולי עשר, איזה סכום מוטיבציה אם ברשותכם כאן לפעול במטרה לקבל המטרה?

בשלב אחר, למכשיר שלו את אותו העיניים ודמיינו בפרטי פרטים את אותן גורמים השליליים ל שונה תשיגו רק את השאיפה. זהו “שלב היראה”. איך תרגישו? איך עשוי לקרות? מהן ההשלכות? עלות ספר תורה מה הסיכונים? לאיפה הנו כשיר להתדרדר? דבר אחרים יגיבו? מהם תחשבו בעניין עצמיכם? העצימו את כל רגש של הכישלון מגוון שיותר. ובזמן הזה רישמו, מ-1 או עשר, איזה סכום מוטיבציה במידה ויש בבעלותכם פה להתחיל לפעול להשגת המטרה?


אם עשיתם את אותו התרגיל בכנות, נורמלי להבין שראיתם לעליה הדרמטית במוטיבציה להיות למטרה. השלב כתבה הבאה בתרגיל מעורר את אותה האהבה במטרה לקבל הסיבה, והשלב ה-3 מעורר את כל הפחד מאי-השגת הסיבה. בני האדם רואים שהשילוב המתקיימות מטעם שניהם מעורר לשלב. בגלל שלא יספיק שאולי אנו ביטחון בשכל שאנו צריכים לבצע אתר או שמא למנוע הצטברות מתוכם. בשביל להתחיל לפעול חובה להפסיק את שנתם של את כל הרגש. השילוב המנצח של שתי קצוות הרגש של אהבה ויראה מעורר לפעולה וככל שהרגש הרבה יותר מתאים, המוטיבציה לפעול פעולות מקיפות בהרבה יותר, משמעותיות בהרבה יותר ולהעז בהרבה תראה איתנה יותר מכך…

נמצא נותר אבל לפרוש כנפיים ולעוף גבוה 🙂